Stosunek seksualny i społeczeństwo w "Poszukiwaczach" Johna Forda

Piotr Fabiś

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.12

Abstrakt


 

Artykuł jest antropologiczną interpretacją westernu Johna Forda pod trytułem "Poszukiwacze". Film ten, jak wszystkie klasyczne westerny, może być postrzegany jako wariant mitu teoretycznego o umowie społecznej. Punktem wyjścia interpretacji jest stosunek seksualny jako kluczowy symbol amerykańskiego systemu pokrewieństwa i amerykańskiej kultury. Interpretacja kończy się stwierdzeniem, że w "Poszukiwaczach" społeczeństwo zostaje stworzone i istnieje dzięki solidarności społecznej zwanej miłością i społecznej nienawiści zwanej rasizmem.


Słowa kluczowe


western; John Ford; umowa społeczna; symbol; pokrewieństwo; rasizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Lévi-Strauss C. (2011). Elementarne struktury pokrewieństwa (przeł. M. Falski). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

Locke J. (2015). Dwa traktaty o rządzie (przeł. Z. Rau). Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Pippin R. B. (2010). Hollywood Westerns and American Myth. The Importance of Howard Hawks and John Ford for Political Philosophy. New Haven and London: Yale University Press.

Schneider D. M. (1980). American Kinship. A Cultural Account. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Slotkin R. (1998). Gunfighter Nation. The Myth of the Frontier in Twentieth-Century America. Norman: University of Oklahoma Press.

Wright W. ( 1997). Sixguns and Society. A structural Study of the Western. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

Wright W. (2001). The Wild West. The Mythical Cowboy and Social Theory. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.

Filmografia

Canyon Passage. (1946), reż. Jacques Tourneur.

Dodge City. (1939), reż. Michael Curtiz.

Daleki kraj (The Far Country). (1955), reż. Anthony Mann.

Dwaj jeźdźcy (Two Rode Together). (1961), reż. John Ford.

Dyliżans (Stagecoach). (1939), reż. John Ford.

Jeździec znikąd (Shane). (1953), reż. George Stevens.

Mściciel z Laramie (The Man From Laramie). (1955). reż. Anthony Mann.

Nevada Smith. (1960). reż. Henry Hathaway.

Pojedynek w słońcu (Duel in the Sun). (1946), reż. King Vidor.

Poszukiwacze (The Searchers). (1956), reż. John Ford.

The Virginian. (1929), reż. Victor Fleming.

Winchester'73. (1950), reż. Anthony Mann.

Zakole rzeki (Bend of the River). (1952), reż. Anthony Mann.


Partnerzy platformy czasopism