Agnieszka Pasieka, Katarzyna Zielińska (red.), Opór i dominacja. Antologia tekstów, tłum.: M. Petryk, A. Halemba, A. Weseli, A. Pasieka, Kraków: Nomos, 2015, ss. 423, ISBN 978-83-7688-513-1.

Katarzyna Leszczyńska, Edyta Tobiasiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/20914

Abstrakt


Recenzja książki: Opór i dominacja. Antologia tekstów, pod redakcją Agnieszki Pasieki i Katarzyny Zielińskiej, Kraków: Nomos, 2015, tłumaczenie tekstów: Michał Petryk, Agnieszka Halemba, Agnieszka Weseli, Agnieszka Pasieka.


Słowa kluczowe


opór; dominacja; antropologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bourdieu P. & Wacquant L.J.D. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej (przeł. A. Sawisz). Warszawa : Oficyna Naukowa.

Bourdieu P. (2007). Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów (przeł. W. Kroker). Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Burke, K. C. (2012). Women’s Agency in Gender-Traditional Religions: A Review of Four Approaches. SociologyCompass, 2(6), 122–133, https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2011.00439.x.

Clifford J. (2004). Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii, W: M. Kempny&E. Nowicka (red.) Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje. Warszawa: WN PWN. s. 139-179.

Coser L. (2009). Funkcje konfliktu społecznego, Zakład Wydawniczy Kraków: Nomos.

Foucault M. (1995). Historia seksualności, (przeł. B. Banasiak, T. Komendant i K.Matuszewski), Warszawa: Czytelnik.

Geertz C. (2003). Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, (przeł. Zbigniew Pucek). Kraków: Universitas. s. 33-57.

Graff A. (2019). Claiming the Shipyard, the Cowboy Hat, and the Anchor for Women: Polish Feminism’s Dialogue and Struggle with National Symbolism.East European Politics & Societies, 33(2), 472-496, https://doi.org/10.1177/0888325419835914.

Hall B. (2019). Gendering Resistance to Right-Wing Populism: Black Protest and a New Wave of Feminist Activism in Poland?.American Behavioral Scientist, first online: March 1, 2019, https://doi.org/10.1177/0002764219831731

Korolczuk E., Kowalska B.,, Ramma J.&Snochowska-Gonzalez C., (2019). Bunt kobiet. Czarne Protesty i Strajki Kobiet. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności.

Majewska E. (2018). Kontrpubliczności ludowe i feministyczne. Wczesna “Solidarność” i Czarne Protesty. Warszawa:Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Praktyka Teoretyczna, (2019). red. E. Majewska, tom: Słaby opór. Poza paradygmat heroiczny, 2 (32).

Said E. (1991). Orientalizm (przeł. W. Kalinowski). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Yanagisako S.J. & Collier J.F. (2007). O ujednoliconą analizę płci kulturowej i pokrewieństwa (przeł. Ewa Klekot). R. E. Hryciuk i A. Kościańska, (red.), Gender. Perspektywa antropologiczna, t. 1: Organizacja społeczna. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 21–59.


Partnerzy platformy czasopism