DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM OKRĘGOWEGO ZIEMI KALISKIEJ W ZAKRESIE PROMOCJI WZORNICTWA WIELKOPOLSKIEGO

Anna Weronika Brzezińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/18702

Abstrakt


Komunikat o najnowszych dziłaniach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.

Słowa kluczowe


muzeum; wystawa; warsztaty; Cepelia; ziemia kaliska

Pełny tekst:

PDF

Partnerzy platformy czasopism