ALEKSANDRA PAPROT-WIELOPOLSKA, Żuławy i Powiśle: kreowanie tożsamości lokalnych i regionalnych po 1989 roku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018

Anna Kurpiel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/18168

Abstrakt


Recenzja książki: Aleksandra Paprot-Wielopolska, Żuławy i Powiśle: kreowanie tożsamości lokalnych i regionalnych po 1989 roku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018, ss. 288, ISBN 9788373839687.


Słowa kluczowe


regionalizm; tożsamość; lokalność; pamięć; badania ilościowe; badania jakościowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Assmann, J, (2008). Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych (przeł. Anna Kryczyńska-Pham). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Musekamp, J. (2013). Między Stettinem a Szczecinem: metamorfozy miasta od 1945 do 2005. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

Surynt I. (b.d). hasło: Krzyżak. Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego. Pozyskano z http://www.polska-niemcy-interakcje.pl/articles/show/58.


Partnerzy platformy czasopism