ANNA KRAWCZAK, EWA MACIEJEWSKA-MROCZEK, MAGDALENA RADKOWSKA-WALKOWICZ (red. naukowa), Dziecko, in vitro, społeczeństwo, Warszawa: Oficyna Naukowa 2018

Emilia Jaworska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/18012

Abstrakt


Recenzja książki „Dziecko, in vitro, społeczeństwo” (2018) stanowi omówienie treści publikacji ze szczególnym naciskiem na rolę antropologii zaangażowanej i oddanie głosu rozmówcom. Publikacja jest ujęciem interdyscyplinarnym bazującym na metodologii childhood studies. Zawiera bogate opisy przeżyć i historii „dzieci z in vitro”, zmagania par, które podejmują leczenie niepłodności, artykułuje samotność mężczyzn w doświadczaniu niepłodności, podnosi kwestie kategorii męskie/żeńskie, omawia aspekty prawne związane
z rodzicielstwem, prorodzinną polityką państwa polskiego, przytacza historię dawstwa nasienia.

Głównym celem książki jest ukazanie perspektywy osób urodzonych dzięki metodzie in vitro, zwrócenie uwagi na to, jak kształtowana jest ich tożsamość. Publikacja stała się polem
do aktywizmu wobec stygmatyzującej retoryki Kościoła katolickiego oraz przestrzenią
do rozpoczęcia dialogu między zwolennikami i przeciwnikami metody IVF.

 


Pełny tekst:

PDF

Partnerzy platformy czasopism