JOANNA MIZIELIŃSKA, Odmienne czy zwyczajne. Rodziny z wyboru w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2017

Hanna Franciszka Frejlak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/17778

Abstrakt


W pracy recenzuję książkę Joanny Mizielińskiej "Odmienne czy zwyczajne? Rodziny z wyboru w Polsce". Dowodzę, że perspektywa intersekcjonalna pozwala autorce dostrzec i ukazać wielopoziomowe wykluczenie osób nieheteroseksualnych w naszym kraju, jak również uniknąć egzotyzowania badanej grupy. Wskazuję następnie na ogromną zaletę publikacji, którą jest podawanie w wątpliwość kategogorii przyjętych jako oczywiste zarówno w dyskursie publicznym, jak i w naukach społecznych. W podsumowaniu próbuję odpowiedzieć na pytanie zadane przez Mizielińską w tytule książki. Okazuje się, że odpowiedź wcale nie jest jednoznaczna - norma i odmienność nie stanowią tu wartości przeciwstawnych, tworzą raczej pewne kontinuum, w ramach którego poruszają się rozmówcy i rozmówczynie autorki. 


Słowa kluczowe


rodzina; seksualność; płeć społeczno-kulturowa; rodziny z wyboru; nieheteronormatywność; LGBT; odgrywanie rodziny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Geertz, Clifford Myśl potoczna jako system kulturowy [w:] Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 81-100

Mizielińska, Joanna; Abramowicz, Marta; Stasińska, Agata Rodziny z wyboru w Polsce. Życie rodzinne osób nieheteroseksualnych; Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014

Mizielińska, Joanna Odmienne czy zwyczajne. Rodziny z wyboru w Polsce; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Said, Edward Orientalizm ; Wydawnictwo Zysk i S-ka; Warszawa 2018


Partnerzy platformy czasopism