Bronisława Kopczyńska-Jaworska (1924-2016)

Inga Barbara Kuźma, Grażyna Ewa Karpińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/15637

Abstrakt


Wspomnienie o prof. dr hab. Bronisławie Kopczyńskiej-Jaworskiej.

Słowa kluczowe


Bronisława Kopczyńska-Jaworska, etnografia, etnologia, antropologia miasta

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Godyń-Wrzesień, M. (2005). Zarys historii Międzynarodowej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach. Lud, 89, 237-251.

Kaźmierska, K., Waniek, K., Zysiak, A. (2016). Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.


Partnerzy platformy czasopism