Roderyk Lange (1930-2017)

Zbigniew Jasiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/15631

Abstrakt


Wspomnienie o prof. dr. hab. Roderyku Lange, etnologu, choreologu, badaczu tańców ludowych.

Słowa kluczowe


Roderyk Lange, taniec, choreologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Laban R., (1959). Zasady zapisu tańca i ruchu (przeł. R. Lange). Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

Lange, R. (1960). Taniec ludowy w pracach Muzeum Etnograficznego w Toruniu: metody pracy i kwestionariusz. Toruń: Muzeum Etnograficzne w Toruniu.

Lange, R. (1966). Der Volkstanz in Polen. Deutsches Jahrbuch für Volkskunde, 12, 342-356.

Lange, R. (1968a). Historia badań nad tańcem ludowym w Polsce. Lud, 51(2), 415-452.

Lange, R. (1968b). Bibliografia zagadnień sztuki tanecznej z lat 1963-1964. Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

Lange, R. (1969). Philosophic Foundations and Laban's Theory of Movement. The Laban Art of Movement Guild Magazine, 43 [November], 9-16.

Lange, R. (1975). Podręcznik kinetografii według metody Labana-Knusta. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Lange, R. (1976). The Nature of Dance: An Anthropological Perspective. New York: International Publications Service.

Lange, R. (1977). Dance Folklore and the Urbanised World. Monde de la Dance. Bulletin du Conseil International de la Dance – UNESCO, 2, 10-15.

Lange, R. (1978). Tradycyjny taniec ludowy w Polsce i jego przeobrażenia w czasie i przestrzeni. Londyn: Polski Uniwersytet na Obczyźnie.

Lange, R. (1982). Semiotics and Dance. Makedonski Folklor, 15(29-30), 163-170.

Lange, R. (1988). O istocie tańca i jego przejawach w kulturze: Perspektywa antropologiczna. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Lange, R. (2005). Etnografia i etnologia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (Puno) w Londynie. Lud, 89, 225-235.


Partnerzy platformy czasopism