Wydawca

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław

Komitet Nauk Etnologicznych PAN

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Komitet Nauk Etnologicznych PANPartnerzy platformy czasopism