Historia czasopisma

„Lud” to jedyne czasopismo etnologiczne w Polsce, i jedno z niewielu w Europie, które posiada  stuletnią „głębię genealogiczną”. Od momentu założenia pisma w 1895 roku, było ono ściśle związane z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, instytucją, której rola w rozwoju polskiej etnologii jest nie do przecenienia. Od 1992 roku „Lud” jest jednocześnie organem Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, co dodatkowo wzmocniło pozycję czasopisma.Partnerzy platformy czasopism