Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 58 (2019): Dziedzictwo kulturowe Translokalne dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska Abstrakt  PDF
Anna Kurpiel
 
Vol 59 (2020): Etnografia Animacja Edukacja Lokalny potencjał edukacyjny na przykładzie działalności Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim Abstrakt  PDF
Magdalena Frąszczak
 
Vol 59 (2020): Etnografia Animacja Edukacja Animation of a Local Urban Community. Sebastian Latocha Talks to Remigiusz Kaczmarek, the Chairman of the Józef Montwiłł-Mirecki Community Council in Łódź Abstrakt
Sebastian Latocha
 
Vol 55 (2016): Niematerialne W pięciolecie ratyfikacji przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego Abstrakt  PDF
Anna Weronika Brzezińska
 
Vol 56 (2017): Na Bałkanach / O Bałkanach Sacrum i przestrzeń. Hierotopia wyspy Kefalonia (wstępne rezultaty badania pilotażowego) Abstrakt  PDF
Ewa Maria Kocój
 
Vol 56 (2017): Na Bałkanach / O Bałkanach Postjugosłowiańskie interpretacje orientalizmu Ivo Andricia: niejednoznaczność osmańskiego dziedzictwa w Bośni i Hercegowinie Abstrakt  PDF
Alenka Bartulović
 
Vol 55 (2016): Niematerialne Działania na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego na przykładzie obrzędu brodacze ze Sławatycz Abstrakt  PDF
Katarzyna Smyk
 
Vol 55 (2016): Niematerialne Zwyczaje religijne i miejsca kultu jako elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza Wschodniego Abstrakt  PDF
Andrzej Stachowiak
 
Vol 55 (2016): Niematerialne Niematerialne dziedzictwo kulturowe na terenach postmigracyjnych (na przykładzie Pomorza) Abstrakt  PDF
Anna Kwaśniewska
 
Vol 55 (2016): Niematerialne Niematerialne, ale czy dziedzictwo? Tradycje wynalezione w Połajewie (powiat czarnkowsko-trzcianecki) i ich popularyzacja na gruncie społeczności lokalnej Abstrakt  PDF
Mikołaj Smykowski
 
Vol 55 (2016): Niematerialne Turystyka i niematerialne dziedzictwo kulturowe: przegląd szans i zagrożeń. Na przykładzie rzemiosła i rękodzieła tradycyjnego Abstrakt  PDF
Marta Machowska
 
Vol 58 (2019): Dziedzictwo kulturowe Dziedzictwo, pamięć, ciągłość Abstrakt  PDF
Zofia Sokolewicz
 
Vol 58 (2019): Dziedzictwo kulturowe Bartnictwo w kontekście ekologii kulturowej i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego – refleksje po badaniach pilotażowych Abstrakt  PDF
Karolina Echaust
 
Vol 58 (2019): Dziedzictwo kulturowe Opowieści popradzkie. Rzeka Poprad jako korelat dziedzictwa kulturowego polsko-słowackiego pogranicza Abstrakt  PDF
Sebastian Latocha
 
Vol 55 (2016): Niematerialne Nazwy miejscowe – przekaz i świadectwo rzeczywistości kulturowo-historycznej. Ochrona, eksploracja, upowszechnianie Abstrakt  PDF
Artur Trapszyc
 
1 - 15 z 15 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism