Vol 58 (2019)

Spis treści

 
3-8

Rozprawy

Ingrid Slavec Gradišnik
11-40
Božidar Jezernik
41-70
Mitja Velikonja
71-86
Anna Kurpiel
PDF
87-100
Sebastian Latocha
PDF
101-116
Jaka Repič
117-134

Materiały z terenu

Grażyna Kubica
PDF
137-158
Karolina Echaust
PDF
159-170
Lucie Navrátilová
171-194
Silvia Marin Barutcieff
195-216

Komentarze i omówienia

Zofia Sokolewicz
PDF
219-226
Jacek Jan Pawlik
PDF
227-246
Blanka Soukupová
247-254

Na inny temat

Andrzej Paweł Wejland
PDF
255-270
Peter Simonič
271-292


Partnerzy platformy czasopism