Krytyczne bycie w świecie edukacji historycznej – antropologiczny i kulturoznawczy głos o edukacji historycznej w polskich szkołach

Wojciech Piasek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LSE.2020.59.12

Abstrakt


Artykuł jest prezentacją badań nad historią i nacjonalizmem w polskiej edukacji szkolnej. Badania te prowadzone były przez zespół badaczy, który analizował podręczniki szkolne, podstawy programowe oraz przeprowadził wywiady z nauczycielami i uczniami. Praca stanowi krytyczny antropologiczny i kulturoznawczy głos w dyskusji o edukacji historycznej w polskich szkołach.


Słowa kluczowe


edukacja historyczna; historia i nacjonalizm; antropologia kultury; kulturoznawstwo; dydaktyka historii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burszta, W.J. (2013). Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle. Warszawa: Wydawnictwo Iskry.

Burszta, W.J., Dobrosielski, P., Jaskułowski, K., Majbroda, K., Majewski, P., Rauszer, M. (2019). Naród w szkole: historia i nacjonalizm w polskiej edukacji szkolnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Maresz, T. (2018). Miejsce szkolnego podręcznika historii w kształtowaniu relacji sąsiedzkich między narodami. W: T. Maresz, K. Grysińska-Jarmuła (red.), Dobre i złe sąsiedztwo. Obce – nasze – inne. T. 2. Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze (s. 84–99). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Roszak, S. (2019). Pamięć w edukacji historycznej – pojęcia, konteksty, doświadczenia. Pozyskano z: http://xxpzhp.umcs.lublin.pl//Referaty/Stanisław%20Roszak%20%20PAMIĘĆ%20W%20EDUKACJI%20HISTORYCZNEJ.pdf.

Chorąży, E., Konieczka-Śliwińska, D., Roszak, S. (2009). Edukacja historyczna w szkole: teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo PWN.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism