Wikipedia and Its Sister Projects as Important Elements of the Teaching and Learning Process – a Review of the Global Situation

Nebojša Ratković, Paul Jerchel, Pen-Yuan Hsing, Klara Sielicka-Balicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LSE.2020.59.07

Abstrakt


The article presents the general idea of Wikimedia education and the situation of educational programs based on Wiki(p)media tools and capabilities in four countries.


Słowa kluczowe


Wikipedia; Wikimedia; edukacja; Wikimedia Education; GLAM; GLAM-wiki; Etno- Wiki; biblioteki; otwarta edukacja; uczenie się; nauczanie; Serbia; Niemcy; Wielka Brytania; Polska

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Gray, P. (2017). Differences Between Self-Directed and Progressive Education. Psychology Today, 06.27.2017. Obtained from: https://www.psychologytoday.com/us/blog/

freedom-learn/201706/differences-between-self-directed-and-progressive-education.

Nattoo R. 6 Key Trends to 21st Century Teaching, EdSurge. Obtained from: https://www.edsurge.

com/research/guides/21st-century-teaching-guide.

Tomczyk, Ł. (2020). Skills in the Area of Digital Safety as a Key Component of Digital Literacy Among Teacher. Education and Information Technologies,25, 471–486.

Wikimedia Education: https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/About.

Institute for Education Improvement of the Ministry of Education (2018). Catalog of Professional Development Programs for School Years 2018/2019, 2019/2020 and 2020/2021. Obtained from: https://zuov.gov.rs/katalog-programa-strucnog-usavrsavanja-za-skolsku-2018-2019-2019-2020-i-2020-2021-godinu/.

Ministry of Education, Science and Technological Development (2019). Decision on the Selection of

Programs of National Significance for Education and Training that will be Allocated Financial Funds for Realization of Activities in 2018/2019. Obtained from: http://srpskipariz.weebly.com/uploads/5/8/2/1/58212517/lista_nagradjenih_radova_na_konkursu_2018-19_-_za_sajt.pdf.

Ratković, N., Stakić, D., Maljković, F. (2019). Desenvolvimento profissional de professores – o exemplo do curso credenciado da Wikimedia Sérvia/Professional Development of Teachers – Example of Accredited Seminar of Wikimedia Serbia. Prisma.Com, 40, 125–134.

Web portal for seminars of Wikimedia Serbia: http://seminari.wikimedia.rs/index.php/English.

Wikimedia Education – Serbia: https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/Countries/Serbia.

Bergmann, C. (2020). Die Coding da Vinci-Stipendien sind vergeben [Blog post]. Obtained from: https://blog.wikimedia.de/2020/02/14/die-coding-da-vinci-stipendien-sind-vergeben/.

Buchem, I., Franke, D., Kloppenburg, J., Liebert, R., Staub, M. (2015). Wiki Dialogues. A Concept for Digital Learning in Wikipedia Communities. Obtained from: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiki_Dialogues__A_concept_for_digital_learning_in_Wikipedia_communities.pdf.

Education/Countries/Germany (2018). Outreach Wiki. Obtained from: https://outreach.wikimedia.org/w/index.phptitle=Education/Countries/Germany&oldid=179497.

German Wikibook. German Wikibook at a Glance (2019). Wikimedia Statistics (WikiStats). Obtained

from: https://stats.wikimedia.org/wikibooks/EN/ReportCardTopWikis.htm#lang_de;

https://stats.wikimedia.org/wikisource/EN/ReportCardTopWikis.htm#lang_de.

Mitarbeitende. Wikimedia Deutschland (2020). Obtained from: https://www.wikimedia.de/mitarbeitende/.

Schmidt, E. (2013). TAO Collaborative Project. Sub-Project: TAO – Senior Knowledge. Obtained from: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/2013_TAO_final_report_Silberwissen.pdf.

What is Coding da Vinci? Wikimedia Deutschland (2020). Obtained from: https://codingdavinci.de/about/.

Wikimedia Deutschland/Report on Educational Activities 2010–2012 (2013). Meta, Discussion About Wikimedia Projects. Obtained from: https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Deutschland/Report_on_educational_activities_2010-2012&oldid=5633057.

Wikipedia: GLAM:https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM.

Wikiversity: Hochschulprogramm: https://de.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Hochschulprogramm.

Mathewson, J. (2017). Wikipedia and the Quest for Legitimacy. Wiki Education. Obtained from: https://wikiedu.org/blog/2017/08/31/wikipedia-and-the-quest-for-legitimacy/.

McDowell, Z.J. (2017). Student Learning Outcomes Using Wikipedia-Based Assignments. Wiki Edu Foundation. Obtained from: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Student_Learning_Outcomes_using_Wikipedia_based_Assignments_Fall_2016_Research_Report.pdf.

McGrady, R. (2016). Teaching Students to Separate Fact from Feeling in the Age of Truthiness. Wiki Education. Obtained from: https://wikiedu.org/blog/2016/12/28/separate-fact-from-feeling/.

Salvaggio, E. (2015). The Wikipedia Frontier. Wiki Education. Obtained from: https://wikiedu.org/blog/2015/01/22/wikipedia-frontier/.

Vital, S. (2017). Writing to Be Read, Not Just to Be Graded. Wiki Education. Obtained from:

https://wikiedu.org/blog/2017/06/27/writing-to-be-read-not-just-to-be-graded/.

Wikipedia Contributors. (2006). Babar the Elephant. In Wikipedia. Obtained from: https://en.wikipedia.

org/w/index.php?title=Babar_the_Elephant&oldid=67099617.

Caryatid Collective (pl Kolektyw Kariatyda): https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/

Kolektyw_Kariatyda.

Jemielniak, D. (2013). Życie wirtualne dzikich. Netnografia Wikipedii, największego projektu współtworzonego przez ludzi. Warszawa: Wydawnictwo Poltex.

Pacewicz, A., Ptaszek, G. (2019) (red.). Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC). Kraków–Warszawa. Obtained from: https://fina.gov.pl/wp content/uploads/2019/12/memic_publikacja.pdf.

Ritual Year with Wikipedia: https://pl.wikimedia.org/wiki/Plik:Ritual_year_with_Wikipedia.pdf.

UNESCO Convention. Inventories: Identifying for Safeguarding: https://ich.unesco.org/en/

inventorying-intangible-heritage-00080.

Villeneuve, C. (2019). Academia is Changing its Mind About Wikipedia. Obtained from: https:// wikiedu.org/blog/2019/08/13/academia-is-changing-its-mind-about-wikipedia/.

Wikiproject: Education (pl Wikiprojekt Edukacja): https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Edukacja.

Wikiproject: EtnoWiki (pl Wikiprojekt: EtnoWiki): https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:EtnoWiki.

Wikiproject: GLAM (pl Wikiprojekt:GLAM): https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM.

Wikiproject: Library (pl Wikiprojekt: Biblioteka): https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Biblioteka.

Wikiproject: Living heritage on Wikipedia (Wikiprojekt: Żywa tradycja w Wikipedii): https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Edukacja/%C5%BBywa_tradycja_w_Wikipedii.

Wikiprogram Schools & Academias projects (pl projekt Projekty szkolne i akademickie): https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekty_szkolne_i_akademickie.

Wikiproject: Wiki-school (pl Wikiprojekt: Wikiszkoła): https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt: Edukacja/Projekt_Wiki-szko%C5%82a.

Unknown Women of Wikipedia – Contest Site (pl (Nie)znane kobiety Wikipedii): https://pl.wikipedia.

org/wiki/Wikipedia:(Nie)znane_kobiety_Wikipedii.

Edukacja zdalna w czasie pandemii – raport z badań (2020). Obtained from: https://centrumcyfrowe.

pl/edukacja-zdalna/.

Global Education Coalition – COVID-19 Education Response. Obtained from: https://en.unesco.

org/covid19/educationresponse/globalcoalition.

Impact of the 2019–20 Coronavirus Pandemic on Education. Obtained from: https://en.wikipedia.

org/wiki/Impact_of_the_2019%E2%80%9320_coronavirus_pandemic_on_education.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism