Kulturowe uwarunkowania i społeczne konsekwencje funkcjonowania szkół tauromachicznych w Hiszpanii

Magdalena Ziółkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LSE.2020.59.04

Abstrakt


Corrida de toros jest wielowiekową hiszpańską tradycją. Od wielu lat obserwujemy wyraźne zwiększenie się liczby działań krytykujących organizowanie takich widowisk. Można zatem określić tauromachię terminem trudnej tradycji. Artykuł porusza problematykę szkół tauromachicznych w kontekście badania trudnych tradycji oraz kulturowych uwarunkowań ich praktykowania. Ponadto analizie zostały poddane społeczne konsekwencje tauromachii oraz działania szkół dla chcących zostać torerami. Szkoły tauromachiczne funkcjonują w niemal wszystkich regionach Hiszpanii, chociaż najwięcej jest ich w Andaluzji i Kastylii La Manczy. Program nauczania w tych placówkach musi być kompatybilny z programami w szkołach publicznych (lub prywatnych) realizujących obowiązek edukacyjny. Dzieci i młodzież (niepełnoletnia) mogą się zapisać do takiej szkoły za zgodą rodziców. Ogromne kontrowersje budzi przede wszystkim udział dzieci i młodzieży w zajęciach praktycznych: walka z młodymi bykami lub jałówkami, ranienie ich i zabijanie. Badania prowadzone na dzieciach doświadczających widoku corridy de toros nie przynoszą jednoznacznej oceny, iż ma to negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne. Jednakże przeciwnicy tauromachii w dyskursie wokół corridy powołują się właśnie na tego typu argumentację.


Słowa kluczowe


Hiszpania; corrida de toros; tradycja; socjalizacja; enkulturacja; szkoła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


del Arco de Izco, F. (2005). Manuel Rodríguez. A los 50 años de su muerte y a los 80 de su nacimiento. Madrid: La Editorial Egartorre Libros.

Blumer, H. (1969). Symbolic Interactionism. Perspective and Method. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Bosch, X. (1999). Children Unaffected by Attending Bullfights. The Lancet, 354, August 7, 496.

Burszta, W.J. (1992). Wymiary antropologicznego poznania kultury. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Elias, N. (2011). O procesie cywilizacji. Analizy socjo- i psychogenetyczne. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Graña, J.L., Cruzado, J.A., Andreu, J.M., Muñoz-Rivas, M.J., Peña, M.E., Brain, P.F. (2004). Effects of Viewing Videos of Bullfights on Spanish Children. Aggresive Behavior, 30, 16–28.

Hałas, E. (2006). Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń. Wydanie nowe.

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jakubczak, F. (1966). Subiektywizm i obiektywizm w socjologii. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 28 (3), 251–269.

Kostyrko, T. (1993/95). „Transhistoryczność” struktury dzieła sztuki a proces transmisji wartości. W: K. Zamiara (red.), Humanistyka jako refleksja kultury (s. 135–140). Poznań: CIA BOOKS.

Kubicki, P. (2017). Wpływ studentyfikacji i turystyfikacji na społeczno-kulturową przestrzeń miasta. Miasto. Pamięć i Przyszłość, 2, 63–73.

Madueño, J.D. (2019). Mas de la mitad quiere „limitar o prohibir” los toros y la caza. El Español, 12 stycznia 2019. Pozyskano z: https://www.elespanol.com/espana/20190112/mitad-quiere-limitar-prohibir-toros-caza/367963207_0.html.

Owsianowska, S., Banaszkiewicz, M. (2015). Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego. Turystyka kulturowa, 11, 6–24.

Paluch, A.K. (1987). Instytucja kulturowa. W: Z. Staszczak (red.), Słownik etnologiczny. Terminy

ogólne (s. 161–163). Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Radomski, A. (2008). Antropologia jako nauka. Krzysztofa Jarosława Broziego koncepcja standardu

kulturowego w badaniach kulturoznawczych. W: B. Truchlińska, A. Radomski (red.), Antropologia integralna. W kręgu myśli filozoficzno-kulturoznawczej Krzysztofa J. Broziego (s. 53–65). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Real Decreto (dekret królewski) 1151/2011, z 29 lipca. Pozyskano z: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-14253.

Szacki, J. (2011). Tradycja. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Trybulec, B. (2015). Grupa jako podmiot stanów intencjonalnych – indywidualizm a obiektywizm. Zagadnienia naukoznawstwa, 2 (204), 147–156.

Ziółkowska-Kuflińska, M. (2012). W pogoni za bykiem. Fenomen corrida de toros. Kultura i Społeczeństwo, 2, 151–175.

Ziółkowska-Kuflińska, M. (2016). Otwarta arena. Spór o corridę de toros w Hiszpanii. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ziółkowski, M., Pawłowska, B., Drozdowski, R. (1994). Jednostka wobec władzy. Poznań: Wydawnictwo Nakom.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism