Konkursy orkiestr dętych w Polsce jako ekspresja ruchu społeczno-muzycznego

Maciej Kierzkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LSE.2018.57.10

Abstrakt


Artykuł dotyczy konkursów orkiestr dętych w Polsce i stanowi analizę z wykorzystaniem metod diachronicznych i systematycznych. Źródłem dla tego badania jest międzynarodowa literatura poświęcona zjawiskom związanych z konkursami orkiestr dętych oraz wyniki moich badań terenowych w dziedzinie etnomuzykologii przeprowadzonych w latach 2001–2005 na Mazowszu (Polska Centralna). Krótko omawiam historię konkursów orkiestr dętych w Polsce od okresu międzywojennego. Część systematyzująca dotyczy różnych aspektów konkursu, w tym motywacji muzyków, założeń organizatorów, wykonywanego repertuaru, a także kryteriów oceny. Opisuję strukturę konkursu i jego rolę w rozwoju zespołów. Ogólnokrajowy, wielopoziomowy format konkursu muzycznego zaprezentowany jest w odniesieniu do ruchu strażackich orkiestr dętych, który jest animowany przez Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych – organizację
niemuzyczną, i odpowiada w pewnym stopniu dobrze zbadanemu ruchowi orkiestr dętych w Wielkiej Brytanii.


Słowa kluczowe


orkiestra dęta; konkurs; Polska; muzyka; kultura; etnomuzykologia; Mazowsze

Pełny tekst:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism