Dęte orkiestry i zespoły w tradycyjnej kulturze Żmudzi, Litwa

Rūta Žarskienė

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LSE.2018.57.07

Abstrakt


W artykule główny nacisk położono na tradycję zespołów i orkiestr dętych w życiu miast i wiosek Żmudzi w XX i XXI wieku. Muzyka z zachodniego regionu Litwy jest niewątpliwie
związana z rozwojem litewskiej kultury muzycznej jako całości. Dlatego też, sięgając do źródeł historycznych, autorka w skrócie opisuje rozwój orkiestr w Wielkim Księstwie Litewskim. Na powstanie tradycji orkiestr dętych szczególnie wpłynęły obchody świąt katolickich i uroczyste procesje (zwłaszcza w XVII I XVIII wieku), później także funkcjonowanie dworskich orkiestr i szkół muzycznych (koniec XVIII I XIX wiek). Na Żmudzi muzyka instrumentów z mosiądzu rozwijała się do samego początku XXI wieku. Autorka, na podstawie danych zebranych głównie podczas prac terenowych, ujawnia rolę orkiestr dętych w religiności ludowej tego regionu, zwyczaje
rodzinne i wspólnotowe oraz zmiany zachodzące w tradycji.


Słowa kluczowe


orkiestry dęte; zespoły dęte; Żmudź; Wielkie Księstwo Litewskie; Litwa; święta kościelne; pogrzeby; kalwaria żmudzińska; pieśni katolickie

Pełny tekst:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism