Polskie pieśni pielgrzymkowe i kalwaryjskie

Piotr Grochowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LSE.2016.55.03

Abstrakt


W artykule tym podjęto próbę opisu pieśni pielgrzymkowych, jako specyficznego gatunku tekstów wykonywanych przez pielgrzymów w trakcie  wędrówki i podczas pobytu w sanktuariach. W pierwszej części omówiono dotychczasowe sposoby definiowania pieśni pielgrzymkowych oraz przedstawiono  propozycję nowej definicji odwołującej się do elementów tekstowych, w których  uwidacznia się specyficzny kontekst wykonawczy omawianych utworów. W drugiej  części artykułu zaprezentowano szczegółową analizę tekstowych wykładników  sytuacji wykonawczej, wskazujących na róże etapy pielgrzymki i różne działania  pielgrzymów. Ostatnia część poświęcona jest analizie funkcji pieśni pielgrzymkowych w kontekście teorii procesów społecznych Victora Turnera. Analizy prowadzą  do wniosku, że w szerszej perspektywie główna funkcja pieśni pielgrzymkowych  polegała na kreowaniu określonych zachowań i sposobów myślenia pielgrzymów  oraz na ochronie i stabilizowaniu podstawowych struktur społecznych, które na  czas pielgrzymki ulegały zawieszeniu bądź rozluźnieniu.


Słowa kluczowe


religijność ludowa, katolicyzm, pielgrzymki, kalwarie, pieśni  pielgrzymkowe

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism