Historia czasopisma

Czasopismo powstało w 1959 roku. Pierwszym redaktorem była prof. Kazimiera Zawistowicz-Adamska, następnie funkcję tę pełniła prof. Jadwiga Kucharska. Na początku czasopismo prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii UŁ i etnografów zatrudnionych w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Dużą wagę przywiązywano do informowania o badaniach pracowników regionalnych muzeów i wystawach przez nich organizowanych. Wiele tomów już w przeszłości miało charakter profilowany tematycznie lub regionalnie, np. opoczyńskie (tomy 22, 26), Kaszuby (okolice Bytowa – tom 25), zwyczaje i folklor robotniczego Kalisza (tom 28), kultura wielkomiejskich robotników (tomy 15, 21, 24, 29).

Redaktorzy „Łódzkich Studiów Etnograficznych”:

Kazimiera Zawistowicz-Adamska (1959–1983)

Jadwiga Kucharska (1984–1995)

Grażyna Ewa Karpińska (od 1996)Partnerzy platformy czasopism