Vol 17, No 1-2 (2008)

To the memory of Alexander Vladimirovich Kuznetsov (1926-1984). Guest Editors: Alexei Y. Muravitsky and Sergei P. Odintsov

Table of Contents

Articles

Alexei Y. Muravitsky, Sergei P. Odintsov
PDF
5-7
Alexei Y. Muravitsky
PDF
9-21
Alexander Citkin
PDF
23-39
Alexei Y. Muravitsky
PDF
41-58
Sergei Artemov, Elena Nogina
PDF
59-71
Guram Bezhanishvili, Nick Bezhanishvili, Dick de Jongh
PDF
73-110
Leo Esakia, Revaz Grigolia
PDF
111-127
Larisa Maksimova
PDF
129-142
V. Rybakov
PDF
143-161
Dimiter Vakarelov
PDF
163-183
Caroline Semmling, Heinrich Wansing
PDF
185-207


Partnerzy platformy czasopism