Fibring Epistemic and Temporal Logics

Krzysztof Aleksander Krawczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LLP.2019.008

Abstract


Book Reviews: Dariusz Surowik, Logika, wiedza i czas. Problemy i metody temporalno-logicznej reprezentacji wiedzy (Logic, Knowledge and Time. Problems and Methods of Temporal-Logical Representation of Knowledge), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, 357 pages, ISBN 978-83-7431-375-9.


Keywords


epistemic logic, temporal logic

Full Text:

PDF

References


Jarmużek, T., and A. Pietruszczak, ‘Completeness of minimal positional calculus’, Logic and Logical Philosophy 13 (2004): 147–162. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LLP.2004.009

Jarmużek, T., and M. Tkaczyk, Normalne logiki pozycyjne (Normal Positional Logics), Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

Karczewska, A.M., ‘Maximality of the minimal R-logic’, Logic and Logical Philosophy 27, 2 (2018): 147—162. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LLP.2017.008

Rescher, N., ‘Assertion logic’, pages 250–286 in Topics in Philosophical Logic, D. Reidel Publishing, Dordrecht 1968.
ISSN: 1425-3305 (print version)

ISSN: 2300-9802 (electronic version)

Partnerzy platformy czasopism