No 2 (2018)

Full Issue

View or download the full issue PDF - CAŁY NUMER (Polish) CONTENTS (ENGLISH) (Polish)

Table of Contents

Articles

Katarzyna Łeńska-Bąk, prof. UO
3-14
Ilona Kulak
15-26
Łukasz Kożuchowski
27-41
Alicja Ungeheuer-Gołąb
42-53
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Folklor i inspiracje ludowe w literaturze w badaniach współczesnych”, Toruń, 28-29 maja 2018 roku
Iwona Rzepnikowska, Julia Kraszeninnikowa
54-56

Reviews

Mariusz Kraska
57-59
Łukasz Kożuchowski
60-63


Partnerzy platformy czasopism