Antoniny Smiszkowej Czechy dla „ludu polskiego”

Magdalena Jonca

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.6.2019.001

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest działalność publicystyczna Antoniny Smiszkowej (1858 – 1934), znanej w II połowie XIX wieku polsko-czeskiej pisarce, pedagożce, działaczce oświatowej, popularyzującej wiedzę z zakresu geografii, historii, kultury i zagadnień społecznych Czech, Moraw i Słowacji. W studium omówiono Jak żyją w Czechach. Zwyczaje i powiastki czeskie (1889), książeczkę adresowaną do ludu polskiego, w której propagowała wzorce nowoczesnej gospodarki rolnej oraz zapoznawała polskich chłopów z organizacją oświaty, z kulturą i folklorem czeskiej wsi. Kolejnymi publikacjami O Czechach, ich kraju i życiu (1895), Czechy i naród czeski (1904) prezentującymi znacznie bogatszy materiał folklorystyczny i społeczny, angażowała się w ruch czeskiego odrodzenia narodowego, akcentując w nim istotną rolę czeskiej kobiety .


Słowa kluczowe


Antonina Smiszkowa; piśmiennictwo dla ludu; szkic etnograficzny; wieś czeska w II połowie XIX wieku; folklor czeski; gospodarka i zagadnienia społeczne; czeskie odrodzenie narodowe i rola w nim czeskiej kobiety

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ANTOSZKA [Smiszkowa, A.]. (1904). Czechy i naród czeski, cz. 1, Opis Czech. W: Książki dla wszystkich, nr 141. Warszawa. Wydawnictwo M. Arcta.

ANTOSZKA (1889). Jak żyją w Czechach. Zwyczaje i powiastki czeskie. Na język polski przełożyła…Warszawa. Księgarnia Nowa Edwarda Kolińskiego.

ANTOSZKA (1895). O Czechach, ich kraju i życiu. Warszawa. Księgarnia Wacława Obuchowskiego.

ANTOSZKA (Antonina z Peldów Smiškova). (1893). W: Upominek. Książka zbiorowa na cześć Elizy Orzeszkowej (1866-1891) (s. 107). Kraków-Petersburg. Gebethner i Spółka.

Czeskie odwiedziny (1884). „Prawda. Tygodnik Polityczny, Społeczny i Literacki”, nr 34, 1. Cyt. za: www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=117135&tab=3.

FILIPOWICZ, M. (2008). Urodzić naród. Z problematyki czeskiej i słowackiej literatury kobiecej II połowy XIX wieku. Warszawa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

GAJKOWSKA, C. (1999-2000). Smiszkowa (Smišková) Antonina. W: Polski Słownik Biograficzny, t. XXXIX (s.203-204). Warszawa – Kraków. Wydawnictwo PAN, PAU.

golabnadwisla.pl/2018/01/08/antoszka

INGLOT, S. (red.) (1992). Historia chłopów polskich. Wrocław. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

KALNIUK, T. (2014). Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku, Toruń. Wydawnictwo UMK.

KRISAŃ, M. (2008). Chłopi wobec zmian cywilizacyjnych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX – na początku XX wieku. Warszawa. Wydawnictwo Neriton.

NIEMCOWA, B. (1952). Długa noc. W: Wybór dramatów i opowiadań, przeł. i oprac. J. Magnuszewski (s.11-21). Wrocław. Wydawnictwo Ossolineum.

NIEMCOWA, B. (1889). Zwyczaje czeskie. II. Jak odbywa się pogrzeb na wsi. W: Antoszka, Jak żyją w Czechach. Zwyczaje i powiastki czeskie. Na język polski przełożyła… (s. 19-21).Warszawa. Księgarnia Nowa Edwarda Kolińskiego.

POŚPIECH, J. (1987). Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku. Opole. Instytut Śląski.

SZROMBA-RYSOWA, Z. (2019). Uczta pogrzebowa w zwyczajach i wierzeniach ludowych. Pozyskano z: cyfrowaetnografia.pl/Content/3036/Strony od PSL_ XL nr 1-2-7_Szromba.pdf.

ŚLIZIŃSKI, J. (red.) (1978). Stosunki polsko-czeskie i polsko-słowackie 1890-1939. Wrocław. Wydawnictwo Ossolineum.

WAWRZYKOWSKA-WIERCIOCHOWA, D. (1961). Z dziejów kobiety wiejskiej. Szkice historyczne 1861-1945. Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2544-2872 (online)

ISSN 0024-4708 (print)

Partnerzy platformy czasopism