„Etnomuzykologia Polska” – nowe pismo poświęcone tradycji i współczesności

Katarzyna Smyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.6.2018.010

Abstrakt


Tekst prezentuje nowe czasopismo "Etnomuzykologia Polska", wydawane przez Instytut Muzykologii UW i Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne. Ukazały się dotąd dwa numery pisma, nr 1/2016 i nr 2/2017. Redaktorami są dr W. Grozdew-Kołacińska (Inatytut Sztuki PAN) i dr hab. T. Nowak (IM UW). Strona czasopisma: http://www.etno.imuz.uw.edu.pl

Słowa kluczowe


etnomuzykologia; muzyka ludowa; muzyka popularna; muzyka dworska; muzyka religijna; kultura ludowa; kultura tradycyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GROZDEW-KOŁACIŃSKA, W. (2012a). Śpiewnik dawnej Warszawy. Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego.

GROZDEW-KOŁACIŃSKA, W. (2012b). Bułgarzy Katolicy: Tradycyjna kultura muzyczna diaspory. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.

NOWAK, T. (2017). Od Redakcji. „Etnomuzykologia Polska”, nr 2 (2018). Pozyskano z http://www.etno.imuz.uw.edu.pl/czasopisma/

NOWAK, T. (2005). Tradycje muzyczne społeczności polskiej na Wileńszczyźnie: Opinie i zachowania. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Instytut Muzykologii UW.

NOWAK, T. (2014). Tradycyjna kultura taneczna Wileńszczyzny do 1939 roku. Straduny: Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach.

NOWAK, T. (2016). Taniec narodowy w polskim kanonie kultury: Źródła, geneza, przemiany. Warszawa: BEL Studio.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2544-2872 (online)

ISSN 0024-4708 (print)

Partnerzy platformy czasopism