The Culinary Heritage of Silesia in the Research by Dorota Świtała-Trybek and Lidia Przymuszała

Dominik Orłowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.4-5.2019.010

Abstract


Review:

Dorota Świtała-Trybek, Lidia Przymuszała, Dobry żur kiej w nim szczur. Dziedzictwo kulinarne Śląska w tekstach kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018.


Full Text:

PDF (Polish)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism