Kropla drąży skałę…, czyli o wodzie w literaturze dla najmłodszych

Violetta Wróblewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.4-5.2018.008

Abstrakt


Recenzja:

Żywioły w literaturze dziecięcej. Woda, red. Anna Czabanowska-Wróbel, Krystyna Zabawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BACHELARD, G. (1975). Wyobraźnia poet-ycka. Wybór pism (przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

CHĘCIŃSKA, U. (1998). Dzieciństwo i przestrzeń morza w literaturze. Paralele szczecińskie. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

KOWALSKI, P. (2002). Woda żywa. Opowieść o wodzie, zdrowiu, higienie i dietetyce. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.

PAPUZIŃSKA, J. (2008). Zatopione królestwo. O polskiej literaturze fantastycznej XX wieku dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Literatura.

SKOTNICKA, G. (1978). Znaczenie baśni regionalnych na przykładzie tekstów o morzu i wybrzeżu. W: H. Skrobiszewska (red.), Baśń i dziecko. Warszawa: Ludowa Spół-dzielnia Wydawnicza.

SKOTNICKA, G. (1979). Wędrówki ku morzu i wybrzeżu w gdańskiej prozie współczesnej dla dzieci i młodzieży 1945–1975. W: A. Bukowski (red.)Literatura gdańska i ziemi gdańskiej w latach 1945–1975. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.

SKOTNICKA, G. (1982). Stan i potrzeby badań nad polską literaturą dla dzieci i młodzieży o tematyce morskiej. W: E. Kotar-ski (red.), Problemy polskiej literatury marynistycznej. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.

UNGEHEUER-GOŁĄB, A. (2011). Obraz morza w polskiej liryce dziecięcej. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, t. 11.

WRÓBLEWSKI, M. (2008). Atlantyda i inne lądy. W: tenże. Czytanie przyszłości. Polska fantastyka naukowa dla młodego odbiorcy. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2544-2872 (online)

ISSN 0024-4708 (print)

Partnerzy platformy czasopism