Edukacja i strategie literackie: "Literatura dla dzieci w kontekstach edukacyjnych" Krystyny Zabawy

Aleksandra Szwagrzyk-Dalasińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.4-5.2018.007

Abstrakt


Recenzja:

Krystyna Zabawa, Literatura dla dzieci w kontekstach edukacyjnych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BALUCH, A. (1993). Archetypy literatury dziecięcej. Wrocław: Wydawnictwo Wacław Bagiński i Synowie.

CIEŚLIKOWSKI, J. (1985). Literatura osobna. Warszawa: Nasza Księgarnia.

KANIEWSKI, J. (2005). Problem kanonu lektur w edukacji – od podstaw do matury. W: M. Czermińska i in. (red.). Polonistyka w prze-budowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Kra-ków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

NIESPOREK-SZAMBURSKA B. (2013), Dobre maniery, czyli o dydaktyzmie we współczesnej literaturze dziecięcej. W: M. Wójcik-Dudek, B. Niesporek-Szamburska (red.). Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań. Katowi-ce: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

UNGEHEUER-GOŁĄB A. (2010), Nowy dydak-tyzm (od Jachowicza do Kerna). „Guliwer”, 3.

ZABAWA, K. (2017). Literatura dla dzieci w kontekstach edukacyjnych. Kraków: Wy-dawnictwo WAM.

ZABAWA, K. (2013). Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej. Kraków: Aka-demia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2544-2872 (online)

ISSN 0024-4708 (print)

Partnerzy platformy czasopism