Romania’s daily life in the european community

Joanna Rękas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.1.2020.005

Abstract


Review:

Rumuński sposób na Europę. Antropologiczne studium społeczności lokalnej z Săpânţa
(2018). Agnieszka Chwieduk. Poznań: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 22, Instytut im.
Oskara Kolberga


Full Text:

PDF (Polish)

References


Bauman, Z. (2012). Europa niedokończona

przygoda (przeł. T. Kunz). Kraków:

Wydawnictwo Literackie.

Bauman, Z. (2018). Retropia. Jak rządzi

nami przeszłość (przeł. K. Lebek). Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bourdieu, P. (2001). Language and Symbolic

Power (transl. G. Raymond, M. Adamson).

Oxford: Polity Press.

Buliński, T., Kairski, M. (red.) (2011). Teren

w antropologii. Praktyka badawcza we

współczesnej antropologii kulturowej. Poznań:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Brzezińska, A. (2007). Specjaliści od kultury

ludowej? „Nauka”, 3, 155–172.

Burke, P. (2016). Społeczna historia wiedzy

(przeł. A. Kunicka). Warszawa: Wydawnictwo

Aletheia.

Ceribašić, N., Marks, L.J. (red.) (2009).

Izazov tradicijske kulture. Svečani zbornik

za Zoricu Vitez. Zagreb: Institut za etnologiju

i folkloristiku.

Cohen, A. (2001). The Symbolic Construction

of Community. London-New York:

Routledge. Taylor & Francis

Foucault, M. (2012). Hermeneutyka podmiotu

(przeł. M. Herer). Warszawa: Wydawnictwo

Naukowe PWN.

Geertz, C. (2000). Dzieło i życie. Antropolog

jako autor (przeł. E. Dżurak, S. Sikora).

Warszawa: Wydawnictwo KR.

Hameršak, M., Pleše, I., Vukušić A.-M.

(red.) (2013). Proizvodnja baštine. Kritičke

studije o nematerijalnoj kulturi. Zagreb:

Institut za etnologiju i folkloristiku.

Walzer, M. (2007). Strefy sprawiedliwości:

obrona pluralizmu i równości (przeł.

M. Szczubiałka). Warszawa: Wydawnictwo

Uniwersytetu Warszawskiego.

Warleigh, A. (2003). Democracy in European

Union: Theory, Practice and Reform.

London: Sage.

Weber, M. (1985). Problemy socjologii

wiedzy (przeł. M. Skieciński). Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe PWN.

Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo.

Zarys socjologii rozumiejącej

(przeł. D. Lachowska). Warszawa: Wydawnictwo

Naukowe PWN.

Zieliński, B. (red). (2002). Europa Środkowa

i Półwysep Bałkański. Poznań: Wydawnictwo

Naukowe Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism