Walory estetyczne i eksperymenty formalne w fantasy świata wtórnego

Grzegorz Trębicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.1.2020.004

Abstrakt


Fantasy świata wtórnego nie bez przyczyny uchodzi  w oczach literaturoznawców i krytyków za jeden z najbardziej schematycznych, repetytywnych i komercyjnych gatunków współczesnej literatury niemimetycznej. Niniejszy artykuł podejmuje próbę rozeznania czy (i do jakiego stopnia) funkcjonują w obrębie tego gatunku teksty, w których w miarę wyraźnie można wyróżnić swoiście rozumianą funkcję estetyczną (i czy może stanowić ona dominantę utworu), jak również czy (i na ile) możliwe są w tej literaturze różnego rodzaju eksperymenty formalne oraz jaką pełnią one funkcję.


Słowa kluczowe


fantasy; walory artystyczne fantasy; Patricia McKillip; teoria fantastyki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Attebery, B. (1992). Strategies of Fantasy. Bloomington and Indianapolis: Indiana University

Press.

Beagle, P. S. (1991). Pieśń oberżysty (tłum. Ł. Nicpan). Warszawa: Alfa.

Godshalk, W. L. (1975). Alfred Bester: Science Fiction or Fantasy. “Extrapolation 16.2”,

-55.

Lee, T. (1991). Czarnoksiężnik z Volkyanu (tłum. Danuta Górska). Warszawa: Wydawnictwo

Alfa.

Le Guin, U. K. (1982). The Child and the Shadow. W: The Language of the Night. Essays

on Fantasy and Science Fiction (s. 49-61). New York: Berkley Books.

Le Guin, U. K. (1991). Czarnoksiężnik z Archipelagu (tłum. S. Barańczak). Gdańsk:

Phantom Press.

Lem, S. (1983). Posłowie do: Ursula K. Le Guin, Czarnoksiężnik z Archipelagu (s. 191-

. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Mendlesohn, F. (2008). Rhetorics of Fantasy. Middletown, Connecticut: Wesleyan University

Press.

McKillip, P. A. (1999). Mistrz zagadek z Hed (tłum. J. Manicki). Warszawa: Mag.

Oziewicz, M. (2008). One Earth, One People. The Mythopeic Fantasy Series of Ursula K. Le Guin, Lloyd Alexander, Madeleine L’Engle and Orson Scott Car. Jefferson, North

Carolina, and London: McFarland & Company, Inc., Publishers.

Raffael, B. (1968). The Lord of the Rings as Literature. W: N. D. Isaacs I R. A. Zimbardo

(red.), Tolkien and the Critics (s. 218-246). Notre Dame: U. of Notre Dame Press.

Sapkowski, A. (1993). Piróg albo nie ma złota w Szarych Górach. „Nowa Fantastyka”,

nr 5, 65–72.

Sapkowski, A. (1999). Złotooki potwór wyobraźni. Wstęp do: P. A. McKillip, Mistrz zagadek

z Hed (s. 6-15). Warszawa: Mag.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2544-2872 (online)

ISSN 0024-4708 (print)

Partnerzy platformy czasopism