Wydawca

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław

tel.: +48 (71) 375 75 83

e-mail: ptl@ptl.info.pl

Polskie Towarzystwo LudoznawczePartnerzy platformy czasopism