O Macieju Żurowskim

Joanna Żurowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/30624

Abstrakt


---

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Bibliografia prac Macieja Żurowskiego” 2005. Przegląd Humanistyczny 3 (390), R. 49: 17–27.

Chudak, Henryk 2016. „Maciej Żurowski. 1915–2003”. Monumenta Universitatis Varsoviensis, Portrety uczonych: Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945 3 (S-Ż): 630–636.

Décaudin, Michel (red.) 1969. Guillaume Apollinaire 8, colloque de Varsovie. Revue des Lettres Modernes 217–222.

Żurowski, Maciej 1946. „Filologia romańska w odbudowie”. Kuźnica 4: 8.

Żurowski, Maciej 1947. Les poèmes hermétiques de Stéphane Mallarmé. Essais d’interprétation. Warszawa: Seminaria Języków i Literatur Romańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Żurowski, Maciej 2007. Między renesansem a awangardą. O literaturze europejskiej z perspektywy komparatysty. Red. Henryk Chudak i in. Warszawa: PWN.

Żurowski, Maciej 2009. Regards sur la littérature et la critique modernes. Red. Henryk Chudak [&] Zbigniew Naliwajek [&] Joanna Żurowska. Warszawa: Wydawnictwa UW.
Partnerzy platformy czasopism