Историко-культурная общность российских и западных ногайцев

Nasipkhan Suyunova

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2020.016

Abstrakt


.

Pełny tekst:

PDF (Russian)

Bibliografia


Gribowskij, Władisław 2016. „Zamietki o putieszestwii na Jug Rossii s 1822 po 1823 gg. Daniela Schlattera kak istocznik po istorii priazowskich nogajcew”. W: Matieriały Wtoroj mieżdunarodnoj konfieriencyi „Nogajcy: XXI wiek. Istorija. Jazyk. Kultura. Ot istokow – k griaduszczemu”. Czerkiesk: Nartizdat.

Downar-Zapolskij, Mitrafan 1898. Łytowskiia upomynky tatarskym ordam. Skarbowaja knyha metryky łytowskoj 1502–1509. Symferopol: Typografia Spyro.

Dumin, Stanisław, Władimir Wołkow, Żaksyłyk Sabitow 2016. „Etnogienieticzeskije swiazi litowskich tatar: istoriczeskije korni litowsko-tatarskogo dworianstwa”. Zołotoordynskaja cywilizacyja 9: 309–325.

Edege, Batir/Mahmut 1988. „Enver ve Nedret. Bozcigit”. W: Dobruca Tatar Masallari. Birinci Kitap, Bucuresti: Kriterion Kitap Uji.

Kapajew, Isa 2008. Biessmiertnaja stiepʹ: istoriczeskoje essie. Astana: Audarma.

Mişkiniene, Galina 2016. „Litowskije tatary: k istorii pojawlenija i prożywanija w WKŁ (kultura, jazyk, istoriczeskije kontakty w kontiekstie nogajskoj kultury)”. W: Matieriały Wtoroj mieżdunarodnoj konfieriencyi „Nogajcy: XXI wiek. Istorija. Jazyk. Kultura. Ot istokow – k griaduszczemu”. Czerkiesk: Nartizdat.

Muchlinskij, Anton 1857. Issledowanije o proischożdienii i sostojanii litowskich tatar. Sankt-Petersburg: W tipografii Eduarda Weimara.

Pilipczuk, Jarosław 2016. „Wzaimootnoszenija nogajcew s Wielikim Kniażestwom Litowskimi Rieczju Pospolitoj”. W: Matieriały Wtoroj mieżdunarodnoj konfieriencyi „Nogajcy: XXI wiek. Istorija. Jazyk. Kultura. Ot istokow – k griaduszczemu”. Czerkiesk: Nartizdat.

Triepawłow, Wadim 2001. Istorija Nogajskoj ordy. Moskwa: Wostocznaja Litieratura.
Partnerzy platformy czasopism