Turkic lexical elements in the Bulgarian language

Albina G. Khayrullina-Valieva

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2020.015

Abstrakt


.

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bernstein, Samuil 1984. „K izuczeniju tiurkizmow (turcyzmow) w jużnosławianskich jazykach”. W: Sławianskoje i bałkanskoje jazykoznanije. Jazyk w etnokulturnom aspiektie. Moskwa: Nauka.

Boev, Emil 1964. „Niekotoryje osobiennosti tatarskogo gowora w gorodie Warna”. Bałkansko ezikoznanie 8: 69–86.

Boev, Emil 1965. „Za predturkskoto tjurksko wlijanie w byłgarskija ezik – oszte njakołko prabyłgarski dumi”. Byłgarski ezik 15, 1: 4–9.

Bulgar-English language Dictionary 1961. Sofia: Nauka i izkustwo.

Conew, Benʹo 1984. „Turski dumi w byłgarskij ezik”. W: Istorija na byłgarskija ezik. T. 2. Sofia: Nauka i izkustwo.

Czumbałowa, Gulmajra 1986. Tiurskije leksiczeskije elemienty w bołgarskom jazykie konca XIX–nacz. XX wieka (na matieriale proizwiedienij Ł. Karawiełowa i J. Wazowa). Summary of doctoral dissertation. Mińsk.

Dierżawin, Nikołaj 1947. Istorija Bołgarii. Bołgarskij narod pod turieckim władyczestwom. t. 3. Moskwa-Leningrad: AN SSSR.

Dierżawin, Nikołaj 1948. Istorija Bołgarii. Nacyonalno-oswoboditielnoje dwiżenije w Bołgarii (ot konca XVIII w. do 1877 g.). t. 4. Moskwa-Leningrad: AN SSSR.

Khairullina-Valieva, Albina G. 2011. Linguistics and Culture of ancient migrants to Europe in a broad historical context. Sofia: National Library St.St.Cyril and Methodius.

Novo Dicionario Barsa das linguas Inglesa e Portuguesa. Portuguese-English Dictionary 1967. New York: Appleton-Century-Crofts, INC.

Radłow, Wasilij W. 1955. Opyt słowaria tiurkskich narieczij. T. 1–4. Sankt-Petersburg.

Ramazanowa, Darija 2002. Nazwanija odieżdy i ukraszenij w tatarskom jazykie w ariealnom aspiektie. Kazań: Fiker.

Tatar telenen anlatmalı suzlege 1979. t. 2. Kazań: Tat. kit. neşr.
Partnerzy platformy czasopism