Kompendium wiedzy o współczesnych fenomenach kultury krajów niemieckojęzycznych

Przemysław Sznurkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2019.044

Abstrakt


--

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Karolak, Czesław, Wojciech Kunicki, Hubert Orłowski 2015. Dzieje kultury niemieckiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mazur, Zbigniew, Hubert Orłowski, Maria Wagińska-Marzec 2013. Kultura zjednoczonych Niemiec. Wybrane problemy. Poznań: Instytut Zachodni.

Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny 1999. Poznań: Instytut Zachodni.

Orłowski, Hubert [et al.] (red.) 1997. Słownik twórców kultury niemieckojęzycznej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Ruchniewicz, Krzysztof, Marek Zybura (red.) 2019. Słownik współczesnej kultury krajów języka niemieckiego. T. 1. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

Zybura, Marek (red.) 1996. Pisarze niemieckojęzyczni XX wieku. Leksykon encyklopedyczny PWN. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
Partnerzy platformy czasopism