Unde malum? Kreacja bohatera negatywnego z perspektywy dziewiętnastowiecznych pseudonauk („Wiry” Henryka Sienkiewicza)

Katarzyna Mróz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2019.042

Abstrakt


--

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bachórz, Józef 1976. „Karta z dziejów zdrowego rozsądku, czyli o fizjonomice w literaturze”. Teksty 2: 86–105.

Bielat, Andrzej 2012. Ocalić Europę. Henryk Sienkiewicz – apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia.

Bodanko, Anatol 2011. „Julian Ochorowicz (1850–1917) – ojciec polskiej psychologii naukowej”. Nauczyciel i Szkoła 2 (50): 223–229.

Burdziej Bogdan 2010. „Żydzi w listach Henryka Sienkiewicza”. W: Bogdan Burdziej, Ewa Owczarz (red.). Sienkiewicz dzisiaj. Formy (nie)obecności. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 221–229.

Cioffi, Frank 2010. Freud i pseudonauka. Tłum. Ryszard Stachowski. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Hołyst, Brunon 1987. „Cesare Lombroso. Jego czasy i dzieło”. W: Cesare Lombroso. Geniusz i obłąkanie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Koziołek, Ryszard 2010. Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Krzyżanowski, Julian 1968. Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Leszczyński, Juliusz 1989. „Geniusz i obłąkanie, Cesare Lombroso, Warszawa 1987 (recenzja)”. Palestra 33/11–12 (383/384): 102–104.

Lombroso, Cesare 1892., Człowiek – zbrodniarz w stosunku do antropologii, jurysprudencji i dyscypliny więziennej. Zbrodniarz urodzony. Obłąkaniec umysłu moralnego. T. III. Tłum. Jan Ludwik Popławski. Warszawa: M. Wołowski.

Łapiński, Wojciech 2016. „Sienkiewicz a religia. Małżeństwo z rozsądku?”. W: Maciej Gloger, Ryszard Koziołek (red.). Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz religijny. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Łobaczewska, Stefania 1984. Beethoven. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Markiewicz, Henryk 1981. „Postać literacka i jej badanie”. Pamiętnik Literacki 72/2: 147–162.

Nowak-Bobrowska, Wanda 1971. „Julian Ochorowicz na drogach i bezdrożach psychologii”. Kwartalnik Nauki i Techniki 16/1: 67–85.

Sabelanka, Ewa 1991. W encyklopediach nie znajdziecie, czyli mini leksykon rzeczy śmiesznych, poważnych i osobliwych. Poznań: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Sienkiewicz, Henryk 1999. Ogniem i mieczem. Bielsko-Biała.

Sienkiewicz, Henryk 1990. Wiry. Gdańsk: Graf.

Skorupa, Ewa 2013., Twarze, emocje, charaktery. Literacka przygoda z wiedzą o wyglądzie człowieka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sobieraj, Tomasz 2004. „Sienkiewicz i muzyka”. Ruch Literacki XLV, 6 (267): 591–608.

Sołowianiuk, Paulina 2014. Jasnowidz w salonie, czyli spirytyzm i paranormalność w Polsce międzywojennej. Warszawa: Wydawnictwo Iskry.

Tyszka, Adam 2007. „Sienkiewicz i wiry rewolucji”. W: Krzysztof Stępnik, Tadeusz Bujnicki (red.). Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 289–296.
Partnerzy platformy czasopism