Elementy słowiańskiej wiary i kultury w „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza

Magdalena Basińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2019.041

Abstrakt


--

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bujnicki, Tadeusz 1981. Sienkiewicz i historia. Studia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Brzostowicz, Michał, Jacek Wrzesiński (red.) 2009. Człowiek i przyroda w średniowieczu. Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Słupcy.

Fita, Stanisław 1980. „Placówka” Bolesława Prusa. Warszawa: Czytelnik.

Gieysztor, Aleksander 2006. Mitologia Słowian. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Kijas, Juliusz 1927. „Źródła historyczne powieści Ogniem i mieczem”. Pamiętnik Literacki 24 (1): 119–135.

Kopaliński, Władysław 1991. Słownik symboli. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Koprowska-Głowacka, Anna 2010. Czarownice z Pomorza i Kujaw. Gdynia: Region.

Krzyżanowski, Julian 1973. Pokłosie Sienkiewiczowskie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Leciejewicz, Lech (red.) 1988. Mały słownik kultury dawanych Słowian. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Markiewicz, Henryk 1980. Pozytywizm. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Moszyński, Kazimierz 1939. Kultura ludowa Słowian. Cz. II, z. I. Kraków: Polska Akademja Umiejętności.

Moszyński, Kazimierz 1967. Kultura ludowa Słowian. T. II, cz. I. Warszawa: Książka i Wiedza.

Sallmann, Jean-Michel 1994. Czarownice. Oblubienice szatana. Tłum. Adam i Maja Pawłowscy. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Sienkiewicz, Henryk 1969a. Ogniem i mieczem. T. I. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sienkiewicz, Henryk 1969b. Ogniem i mieczem. T. II. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Strycharski, Ignacy 1925. Słownik do Trylogji. Lwów–Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Strzelczyk, Jerzy 1998. Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Urbańczyk, Stanisław 1991. Dawni Słowianie. Wiara i kult. Wrocław: Ossolineum.
Partnerzy platformy czasopism