Bez języka. Esej o literaturze górnośląskiej

Zbigniew Kadłubek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2019.031

Abstrakt


--

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alichnowicz, Karol 2010. „Śląski blues”. Odra 7/8.

Czesak, Artur 2015. Współczesne teksty śląskie na tle procesów językoznawczych i standaryzacyjnych współczesnej słowiańszczyzny. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Deleuze Gilles, Félix Guattari 2016. Kafka. Ku literaturze mniejszej. Przeł. Anna Zofia Jaksender, Kajetan Maria Jaksender. Wstęp, redakcja naukowa, sprawdzenie zgodności z oryginałem Cezary Rudnicki. Kraków: Esperons Ostrogi.

Kallus, Bogdan 2015. Słownik gōrnoślōnskij gŏdki. Słownik polsko-górnośląski. Słownik górnośląsko-polski. Chorzów: Pro Loquela Silesiana.

Kadłubek, Zbigniew 2012 [2008]. Listy z Rzymu. Katowice: Silesia Progress.

Kadłubek, Zbigniew, Łucja Staniczkowa (red.) 2011. 99 książek, czyli mały kanon górnośląski. Katowice: Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka.

Melon, Marcin 2014. Kōmisorz Hanusik. Katowice: Silesia Progress.

Szkaradnik, Katarzyna 2008. Milka ze Trześni. We sztyróch kónskach wierszym. Ustroń: Galeria Na Gojach.

Twardoch, Szczepan 2014. Drach. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Partnerzy platformy czasopism