Imaginacyjna podróż Abū ʻĀmira w „Traktacie o przewodnikach i zwodnikach” Ibn Šuhayda al-Andalusīego

Monika Janota

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2019.005

Abstrakt


Traktat o przewodnikach i zwodnikach Ibn Šuhayda al-Andalusīego to dzieło unikalne na tle XI-wiecznej arabskiej prozy narracyjnej. Fikcyjna fabuła łączy się w nim z manifestacją postrzegania literatury jako całościowego systemu oraz indywidualizacją procesu twórczego. Główny bohater – Abū ʻĀmir – wyrusza w podróż, w czasie której spotka demony towarzyszące najwybitniejszym poetom i prozaikom arabskim. W asyście Zuhayra Ibn Numayra, jego własnego duchowego przewodnika, odkrywa świat niedostępny innym śmiertelnikom. W niniejszym artykule przeanalizowane zostały zarówno składowe świata przedstawionego w dziele Ibn Šuhayda, jak i metaforyczny wymiar opisanej podróży.


Słowa kluczowe


Ibn Šuhayd; podróż; narracja; literatura andaluzyjska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Al-Andalusī, Abū ʻĀmir Ibn Šuhayd 1967. Risālat at-tawābiʻ wa-az-zawābiʻ. Wst. i ed. B. Al-Bustānī. Bayrūt: Dār ܇ādir.

Al-Andalusī, Abū ʻĀmir Ibn Šuhayd 1971. Risālat at-tawābiʻ wa-az-zawābiʻ. The Treatise of Familiar Spirits and Demons. Tłum. i wst. James T.Monroe. Berkeley: University of California Press.

Alvarez, L. 1998. Hasło “Ibn Shuhayd”. W: Julie Scott Meisami, Paul Starkey (red.). Encyclopedia of Arabic Literature. London–New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Bielawski, Józef 1995. Klasyczna literatura arabska. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Danecki, Janusz 2007. Podstawowe wiadomości o islamie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Dickie, James 1964. “Ibn Shuhayd. A biographical and critical study”. Al-Andalus XXIX: 243–310.

Dziekan, Marek M. 2008. Dzieje kultury arabskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hämeen-Anttila, Jaakko 1996/1997. “Ibn Shuhayd and his Risalat al-tawabi’ wa ‘l-zawabi’”. Journal of Arabic and Islamic Studies 1: 65–80.

Hämeen-Anttila, Jaakko 2002. Maqama. A History of a Genre. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Kulawik, Adam 1994. Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego. Kraków: Wydawnictwo Antykwa.

Markiewicz, Henryk 1996. Wymiary dzieła literackiego. Kraków Leiden: Brill Publishers.

Nycz, Ryszard 1997. Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Ostafin, Barbara 2013. Intruz przy stole. Ṭufaylī w literaturze adabowej do XI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytet Jagiellońskiego.

Pellat, Charles 1971. Hasło „Ibn Sẖuhayd”. W: Bernard Lewis (red.). Encyclopedie de l’Islam III.

Płaszczewska, Olga 2010. Przestrzenie komparatystyki – italianizm. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rubiera Mata, María Jesus 2001. Literatura hispanoárabe. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante.

Stetkevych, Suzanne Pinckney 2007. “Poetic Genius and Poetic Jinni: The Case of Ibn Shuhayd”. International Journal of Middle East Studies 39/3: 334–335.

Walther, Wiebke 2008. Historia literatury arabskiej. Tłum. Agnieszka Gadzała. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Partnerzy platformy czasopism