Przesłanie Seikilosa

Włodzimierz Appel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2018.043

Abstrakt


Cel artykułu stanowi uporządkowane chronologicznie, miejscami polemiczne, omówienie obecności utworu Seikilosa w polskojęzycznym piśmiennictwie, głównie fachowym, zarówno oryginalnym, jak i tłumaczonym, oraz próba interpretacji poetyckiego przesłania, jakie niesie ze sobą to słynne epitafium. Autor przypomina historię odkrycia inskrypcji Seikilosa, podkreśla jej oryginalność ze względu na zapis nutowy towarzyszący lirycznej partii tego tekstu, przedstawia zasadnicze problemy interpretacyjne, widoczne również na poziomie różnych jego translacji (chodzi m.in. o kontekstualne rozumienie czasownika φαίνεσθαι). Poczynając zatem od tekstu wydrukowanego przez R. Gansińca w Śpiewniku Filomatów (przygotowanego jeszcze w 1937 roku), a potem przedstawiając w możliwym skrócie uwagi T. Sinki, C. Sachsa, M. L. Westa, J. G. Landelsa i K. Bielawskiego, jakimi objaśniali epitafium Seikilosa, autor próbuje zająć własne stanowisko w odniesieniu do literackiej wymowy tego utworu (z pominięciem specjalistycznych kwestii natury muzycznej), a końcową ilustracją podjętych rozważań jest nowa propozycja polskiego przekładu całej inskrypcji.


Słowa kluczowe


Seikilos; epitafium; starogrecka poezja (i muzyka); inskrypcja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielawski, Krzysztof 2012. Teksty poetyckie greckich fragmentów muzycznych. Komentarz filologiczny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gansiniec, Ryszard 1960. Śpiewnik Filomaty. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Landels, John G. 2003. Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu. Tłum. Maciej Kaziński. Kraków: Wydawnictwo Homini.

Merkelbach, Reinhold, Josef Stauber 1998. Steinepigramme aus dem griechischen Osten. Bd. 1: Die Westküste Kleinasiens von Knidos bis Ilion. Stuttgart–Leipzig: B. G. Teubner.

Pöhlmann, Egert, Martin L. West 2001. Documents of Ancient Greek Music: The Extant Melodies and Fragments. Edited and Transcribed with Commentary. Oxford–New York: Oxford University Press.

Ramsay, William M. 1883. „Unedited Inscriptions of Asia Minor”. Bulletin de Correspondance Hellénique 7: 258–278.

Sachs, Curt 1981. Muzyka w świecie starożytnym. Tłum. Zofia Chechlińska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sinko, Tadeusz 1951. Literatura grecka. T. 3, cz. 1: Literatura grecka za czasów cesarstwa rzymskiego (wiek I–III n.e.). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Tandel, Don Michael (ed.) 2003. The Harvard Dictionary of Music. Fourth Edition. Cambridge, Mass.–London: The Belknap Press of Harvard University Press.

West, Martin L. 2003a. Muzyka starożytnej Grecji. Tłum. Anna Maciejewska, Maciej Kaziński. Kraków: Wydawnictwo Homini.

West, Martin L. 2003b. Wprowadzenie do metryki greckiej. Tłum. Jacek Partyka. Tłumaczenie przejrzał i poprzedził wstępem Jerzy Danielewicz. Kraków: Wydawnictwo Homini.
Partnerzy platformy czasopism