„Stare kłamstwo”: czy pora na nowe interpretacje?

Jacek Wiśniewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2018.031

Abstrakt


Artykuł omawia zmieniające się w czasie (od lat trzydziestych XX wieku do chwili obecnej) podejścia i oceny dotyczące angielskiej poezji o I wojnie. Nowe spojrzenie, biorące pod uwagę badania historyków i socjologów prowadzone w nowym stuleciu, ukazuje nieco inny obraz wojny i sposobów jej upamiętniania. Schematyczne, zbyt powierzchowne opinie i sądy dotyczące rozwoju tej poezji (od wierszy heroicznych do poezji pacyfistycznej) ulegają rewizji i podlegają nowym ocenom. Autor zwraca też uwagę na potrzebę uwzględnienia w nowej historii angielskiej poezji o I wojnie twórczości osób niebiorących w niej bezpośredniego udziału oraz poezji kobiecej.

Słowa kluczowe


I wojna; poezja; patriotyzm; pacyfizm; poezja pisana przez cywilów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blücher, Evelyn 1921. An English Wife in Berlin. London: Constable.

Blunden, Edmund 1928. Undertones of War. London: Cobden-Sanderson.

Bonadeo, Alfredo 1989. Mark of the Beast: Death and Degradation in the Literature of the Great War. Lexington, KY: The University Press of Kentucky.

Brittain, Vera 1933. Testament of Youth: An Autobiographical Story of the Years 1900–1925. London: Victor Gollancz.

Brooke, Rupert 1974. „Żołnierz”. Tłumaczenie Włodzimierz Lewik. W: Henryk Krzeczkowski, Jerzy S. Sito, Juliusz Żuławski (red.). Poeci języka angielskiego. Tom 3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Carter, Ronald and John McRae 2001. The Routledge History of Literature in English. London: Routledge.

Corrigan, Gordon 2004. Mud, Blood and Poppycock: Britain and the Great War. London: Cassell.

Ehrhart, William Daniel (red.) 1985. Carrying the Darkness: The Poetry of the Vietnam War. New York: Avon Books.

Faulks, Sebastian 2014. Ptasi śpiew. Tłumaczenie Jerzy Łoziński. Poznań: Zysk i S-ka.

Fussell, Paul 1975. The Great War and Modern Memory. New York–London: Oxford University Press.

Giddings, Robert (red.) 1988. The War Poets. New York: Orion Books.

Graves, Robert 1973. Goodbye to All That. Harmondsworth: Penguin Book.

Heydel, Magda 2014. „Żałość wojny – Anglia”. Tygodnik Powszechny 7 lipca 2014 (dodatek Magazyn Literacki: Wielka Wojna 5/6). https://www.tygodnikpowszechny.pl/zalosc-wojny-anglia-23483 [21.03.2018].

Jerrold, Douglas 1930. The Lie About the War: a Note on Some Contemporary War Books. London: Faber and Faber.

Jones, David 1937. In Parenthesis. London: Faber and Faber.

Kendall, Tim (red.) 2013. Poetry of the First World War: An Anthology. Oxford: Oxford University.

Krzeczkowski, Henryk, Jerzy S. Sito i Juliusz Żuławski (red.) 1974. Poeci języka angielskiego. Tom 3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Lyon, Philippa (red.) 2005. Twentieth-Century War Poetry: a Reader’s Guide to Essential Criticism. London: Palgrave Macmillan.

Marr, Andrew 2009. The Making of Modern Britain: From Queen Victoria to VE Day. London: Macmillan.

Owen, Wilfred 1971. The Collected Poems. Day Lewis (red). London: Chatto and Windus.

Owen, Wilfred 1974. „Dulce Et Decorum Est”. Tłumaczenie Janusz A. Ihnatowicz. W: Henryk Krzeczkowski, Jerzy S. Sito, Juliusz Żuławski (red.). Poeci języka angielskiego. Tom 3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Owen, Wilfred 1983. „Dziwne spotkanie”. Tłumaczenie Ewa Życieńska. Literatura na świecie 2 (139): 306–307.

Read, Herbert 1933. The End of a War. London: Faber and Faber.

Reilly, Catherine W. 1977. English Poetry of the First World War: a Bibliography. London: G. Prior.

Reilly, Catherine W. (red.) 1981. Scars Upon My Heart: Women’s Poetry and Verse of the First World War. London: Virago.

Reilly, Catherine W. (red.) 1984. Chaos of the Night: Women’s Poetry and Verse of the Second World War. London: Virago.

Rosenberg, Isaac 1983. „Składowisko trupów”. Tłumaczenie Jadwiga Piątkowska. Literatura na świecie 2 (139): 310–312.

Sassoon, Siegfried 1984. Collected Poems 1908–1956. London: Faber and Faber.

Sassoon, Siegfried 1930. Memoirs of an Infantry Officer. London: Faber and Faber.

Sheffield, Gary 2002. Forgotten Victory. The First World War – Myths and Realities. London: Review.

Silkin, Jon 1987. Out of Battle: The Poetry of the Great War. London: Routledge.

Silkin, Jon (red.) 1987a. The Penguin Book of First World War Poetry. Harmondsworth: Penguin.

Stanzel, Franz Karl and Martin Löschnigg (red.) 1993. Intimate Enemies. English and German Reactions to the Great War 1914–1918. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter.

Stevenson, Randall 2013. Literature and the Great War, 1914–1918. Oxford: Oxford University Press.

Thomas, Edward 1983. „Szeregowiec”. Tłumaczenie Ewa Życieńska. Literatura na świecie 2 (139): 313.

Winter, Jay 1998. Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History. Cambridge: Cambridge University Press.

Winter, Jay 2006. Remembering War: The Great War between Memory and History in the 20th Century. New Haven: Yale University Press.

Woolf, Virginia 2007. Chwile wolności: dziennik 1915–1941. Tłumaczenie Magda Heydel. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Yeats, William Butler 1955. The Letters. Allan Wade (red.). New York: The Macmillan Company.
Partnerzy platformy czasopism