Eimuntas Nekrošius i jego teatr zmysłowych metafor

Artur Duda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2018.019

Abstrakt


Artykuł syntetycznie przedstawia najważniejsze etapy kariery litewskiego reżysera Eimuntasa Nekrošiusa – od studiów w moskiewskim GITIS-ie, przez najważniejsze inscenizacje wileńskie, które odzwierciedlają autorski charakter jego pisma teatralnego, po Dziady zrealizowane w Teatrze Narodowym w Warszawie w 2016 roku. Zasadniczą część tekstu stanowi prezentacja tzw. teatru zmysłowych metafor, opartego na autorskim czytaniu klasycznych tekstów, wizualizacji metafor w nich zawartych oraz wykorzystaniu motorycznego ciała aktora.


Słowa kluczowe


teatr Europy Wschodniej; teatr litewski; teatr postdramatyczny; aktorstwo cielesno-performatywne; Eimuntas Nekrošius

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Drewniak, Łukasz 1999. „Nekropolis”. Didaskalia 23.

Duda, Artur 1999. „Ludzie jak drzewa, ludzie jak kamienie”. Przegląd Artystyczno-Literacki 9.

Duda, Artur 2000. „Nawet szron może zapłonąć. ‘Hamlet’ Eimuntasa Nekrošiusa – reżyserska interpretacja tragedii Szekspira”. W: Janusz Skuczyński (red.). 80 lat teatru w Toruniu. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Duda, Artur 2001. „Lekcja czytania Szekspira”. Teatr 9.

Hawryluk, Jacek 2013. „Qudsja Zaher skacze do Bałtyku”. Gazeta Wyborcza. http://wyborcza.pl/1,75410,13784965,Qudsja_Zaher_skacze_do_Baltyku.html [12.04.2018].

Kalinowska, Maria 2007. „Mickiewiczowskie wizje egzystencji – pamięć jako ocalenie”. W: Joanna Kamper-Warejko, Joanna Kulwicka-Kamińska, Katarzyna Nowakowska (red.). Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Kopciński, Jacek 2016. „Dusza z ręki poety”. Teatr 5.

Lehmann, Hans-Thies 2013. Tragödie und dramatisches Theater. Berlin: Alexander Verlag.

Marcinkevičiutė, Ramunė 2002. Eimuntas Nekrošius: erdvė už žodžių. Wilno: Scena Kultūros Barai.

Multanowski, Andrzej 1986. „Jak daleko stąd, jak blisko”. Teatr 12.

Nekrošius, Eimuntas 1997. „Hamlet jest młody. Z Eimuntasem Nekrošiusem rozmawia Ramune Marcinkevičiute”. Didaskalia 19–20.

Nekrošius, Eimuntas 1998. „Aktor, dywan i gwiazdy. Z Eimuntasem Nekrošiusem rozmawia Łukasz Drewniak”. Didaskalia 23.

Rembowska, Aleksandra 1995. „Wieża”. Teatr 7–8.

Szwarcman, Dorota 2013. „Opera z dna morskiego”. Polityka 07.05. http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/teatr/1541849,1,recenzja-spektaklu-qudsja-zaher-rez-eimuntas-nekroius.read [12.04.2018].

Zinowiec, Mariusz 1986. „Jestem, ponieważ pamiętam”. Teatr 6.

Zmysły i słowa 1998. „Z aktorami Eimuntasa Nekrošiusa rozmawiają Łukasz Drewniak i Agata Ganiebna”. Didaskalia 27.
Partnerzy platformy czasopism