Czas, który się zatrzymał. Teatr Christopha Marthalera

Anna R. Burzyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2018.018

Abstrakt


Artykuł stanowi wprowadzenie do twórczości szwajcarskiego reżysera teatralnego Christopha Marthalera. Opis wybranych spektakli reżysera (Murx den Europäer!, Die Fruchfliege, Riesenbutzbach. Eine Dauerkolonie, Schutz vor der Zukunft) skupia uwagę na jego filozofii rzeczywistości i poglądach politycznych. By uchwycić specyfikę melancholijnego stylu Marthalera i model świata wyłaniający się z jego spektakli, autorka analizuje unikatowy styl aktorstwa w przedstawieniach, koncepcje scenograficzne i rozmaite sposoby wykorzystania muzyki oraz objaśnia konteksty i inspiracje stojące za poszczególnymi projektami.


Słowa kluczowe


Christoph Marthaler; teatr postdramatyczny; muzyka; aktorstwo; pamięć

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bergson, Henri 2000. Śmiech. Esej o komizmie. Tłum. Stanisław Cichowicz. Warszawa: KR.

Carp, Stefanie 1997. „Langsames Leben ist lang. Zum Theater von Christoph Marthaler”. Theaterschrift 12.

Dermutz, Klaus 2000. Christoph Marthaler. Die einsamem Menschen sind die besonderen Menschen. Salzburg: Residenz.

Goebbels, Heiner 2015. Przeciw Gesamtkunstwerk. Tłum. Anna R. Burzyńska, Sławomir Wojciechowski. Kraków: Korporacja HA!ART.

Klata, Jan 2010. „Druga strona singla. Z Janem Klatą rozmawia Anna R. Burzyńska”. Didaskalia 97–98.

Klemm, Wojciech 2014. „Wszystko jest polityczne. Z Wojtkiem Klemmem rozmawia Mike Urbaniak”. https://mikeurbaniak.wordpress.com/2014/10/21/wszystko–jest–polityczne/ [20.03.2018].

Lehmann, Hans-Thies 2004. Teatr postdramatyczny. Tłum. Małgorzata Sugiera, Dorota Sajewska. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.

Marthaler, Christoph 2007. „Kantor – inicjacja”. W: Uta Schorlemmer (red.). Sztuka jest przestępstwem. Tadeusz Kantor a Niemcy i Szwajcaria. Kraków: Cricoteka i Verlag für moderne Kunst Nürnberg.

Morabito, Sergio 2000. „Wahnzimmer”. W: Bettina Masuch (red.). Anna Viebrock. Bühnen/Räume. Damit die Zeit nicht stehenbleibt. Berlin: Theater der Zeit.

Nora, Pierre 2001. „Między pamięcią a historią/Les lieux de memoire”. Didaskalia 105.

Prusak, Maciej 2010. „Wina nigdy nie leży po stronie muzyki. Z Maćkiem Prusakiem rozmawia Anna R. Burzyńska”. Didaskalia 97–98.

Roesner, David 2003. Theater als Musik. Verfahren der Musikalisierung in chorischen Inszenierungen bei Christoph Marthaler, Einar Schleef und Robert Wilson. Tübingen: Gunter Narr.

Roesner, David 2014. Musicality in Theatre. Music as Model, Method and Metaphor in Theatre-Making. Farnham: Ashgate.

„Sonda. Maja Kleczewska, Piotr Kruszczyński, Małgorzata Sugiera [Ostrzeżenie przed przyszłością]” 2005. Didaskalia 70.

Wysocka, Barbara 2010a. „Dziwny twór. Aktor-reżyser. Pola Sobaś-Mikołajczyk rozmawia z Barbarą Wysocką”. Ultramaryna 3. http://www.ultramaryna.pl/tekst.php?id=811 [20.03.2018].

Wysocka, Barbara 2010b. „Reaktor w stanie nadkrytycznym. Rozmowa z Barbarą Wysocką. Agata Diduszko-Zyglewska”. Dwutygodnik 01. http://www.dwutygodnik.com/artykul/820–reaktor–w–stanie–nadkrytycznym.html [20.03.2018].
Partnerzy platformy czasopism