Dziecko i wojna w perspektywie postpamięci. Narracje dla najmłodszych

Katarzyna Wądolny-Tatar

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2017.053

Abstrakt


Literackie estetyzacje wojny w narracjach dla najmłodszych wpisują się w rozmaite tendencje kulturowe (geopoetykę, somatopoetykę, nowoczesną historiografię), aktualizują problematykę II wojny światowej przy pomocy skorelowanego słowa i obrazu, wytwarzając jej postpamięciowy status. Pisarze i ilustratorzy stosują zasady: rówieśnictwa, konstelacji rodziny i emocjonalnego bezpieczeństwa, minimalizując okrucieństwo wojny w tekstowym i wizualnym przekazie. Tworzą opowieści z autopsji (Joanna Papuzińska) oraz fabularyzowane opowieści oparte na relacjach informatorów będących dziećmi w okresie II wojny światowej (Paweł Beręsewicz, Dorota Combrzyńska-Nogala, Renata Piątkowska, Michał Rusinek).

Słowa kluczowe


dziecko; II wojna światowa; postpamięć; narracje dla najmłodszych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baluch Alicja, Od form prostych do arcydzieła. Wykłady, prezentacje, notatki, przemyślenia o literaturze dla dzieci i młodzieży, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2008.

Beręsewicz Paweł, Czy wojna jest dla dziewczyn?, il. Olga Reszelska, Łódź: Literatura, 2011.

Bilczewski Tomasz, Trauma, translacja, transmisja w perspektywie postpamięci. Od literatury do epigenetyki, [w:] Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. Teresa Szostek, Roma Sendyka, Ryszard Nycz, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2013.

Combrzyńska-Nogala Dorota, Bezsenność Jutki, il. Joanna Rusinek, Łódź: Literatura, 2014.

Combrzyńska-Nogala Dorota, Syberyjskie przygody Chmurki, il. Maciej Szymanowicz, Łódź: Literatura, 2014.

Janko Anna, Mała Zagłada, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2015.

Jarzębski Jerzy, Pamięć rzeczy: paradoksy enumeracji, [w:] Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku, red. Hanna Gosk, Izabelin: Świat Literacki, 2002.

Leszczyński Grzegorz, „Kto ty jesteś?” Literatura XXI w. w poszukiwaniu tożsamości młodego pokolenia, [w:] O tym, co Alicja odkryła… W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży, red. Alicja Ungeheuer-Gołąb, Małgorzata Chrobak, Michał Rogoż, Kraków: WN UPK, 2015.

Papuzińska Joanna, Asiunia, il. Maciej Szymanowicz, Łódź: Literatura, 2011.

Papuzińska Joanna, Mój tato szczęściarz, il. Maciej Szymanowicz, Łódź: Literaura, 2014.

Piątkowska Renata, Wszystkie moje mamy, il. Maciej Szymanowicz, Łódź: Literatura, 2014.

Rusinek Michał, Zaklęcie na „w”, il. Joanna Rusinek, Łódź: Literatura, 2011.

Vermeulen Peter, Biopolityka traumy, przeł. Jan Burzyński, [w:] Antologia studiów nad traumą, red. Tomasz Łysak, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2015.

Wądolny-Tatar Katarzyna, (Re)konstrukcja osoby. Chopin Anny Czerwińskiej-Rydel i Korczak Beaty Ostrowickiej, [w:] „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży – biografie, red. Bożena Olszewska, Olaf Pajączkowski, Lidia Urbańczyk, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015.

Wójcik-Dudek Małgorzata, Architektura pamięci – (nie)literackie przestrzenie getta, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2014, t. 14.

Wójcik-Dudek Małgorzata, W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
Partnerzy platformy czasopism