Łupy Henry’ego Jamesa: między życiem publicznym a prywatnym

Elaine Hudson

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2017.012

Abstrakt


Z utworów prozatorskich wyłania się obraz Henry’ego Jamesa uwikłanego w konflikt między dążeniem do rozgłosu a pragnieniem prywatności. W opowiadaniu The Birthplace (1903) pisarz w satyryczny sposób przedstawia modne u schyłku epoki wiktoriańskiej literackie pielgrzymki, ale w 1904 roku sam wyraził zgodę na artykuł-relację ze swojego domu, co może być interpretowane jako przemyślany akt autopromocji.

Słowa kluczowe


Henry James; "The Spoils of Poynton"; dom Henry’ego Jamesa; Lamb House; status; rozgłos; prywatność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Booth, Alison. “The Real Right Place of Henry James: Homes and Haunts”. The Henry James Review 25.3 (2004).

Brooks, Sidney. “Mr. Henry James at Home”. Harper’s Weekly 4 października (1904).

Foote, Stephanie. “Henry James and the Parvenus: Reading Taste in The Spoils of Poynton ”. The Henry James Review 27.1 (2006).

Hudson, Elaine. “The Spoils of Henry James: Between the Public and the Private”. W: Henry James Goes to War, red. Mirosława Buchholtz, Dorota Guttfeld, Grzegorz Koneczniak. Frankfurt nad Menem: Peter Lang, 2014.

James, Henry. The Notebooks of Henry James, red. F. O. Matthiessen i Kenneth B. Murdock. Nowy Jork: Oxford University Press, 1947.

James, Henry. Letters, Volume 4: 1895–1916 , red. Leon Edel. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.

James, Henry. The Spoils of Poynton. Londyn: Penguin, 1987.

James, Henry. English Hours. Londyn: Taurus Parke Paperbacks, 2011.

James, Henry. The Birthplace . Londyn: Hesperus Press, 2012.

Salmon, Richard. Henry James and the Culture of Publicity. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
Partnerzy platformy czasopism