Mikołaj Melanowicz

Adam Bednarczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2014.043

Abstrakt


Profesor Mikołaj Melanowicz urodził się 10 września 1935 roku w Piszczacu niedaleko Białej Podlaskiej. Jego dzieciństwo przypadło na okres drugiej wojny światowej, która – pomimo
swego okrucieństwa – pozwalała marzyć, nawet o tak odległym świecie, jakim była Japonia. Decyzję o pójściu na studia filologiczne, aby uczyć się chińskiego i japońskiego, Mikołaj Melanowicz podjął, kiedy jeszcze uczęszczał do Liceum Pedagogicznego w Lubomierzu na Dolnym Śląsku. Po ukończeniu „Kuźnicy Lubomierskiej” w 1954 roku rozpoczął
studia w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo studiował sinologię (przez krótki czas również polonistykę), choć ostatecznie zdecydował się na
japonistykę... [cd. w pliku PDF]

Słowa kluczowe


Mikołaj Melanowicz; japonistyka; Kenkyusha’s New Dictionary of the Japanese Language; literatura japońska

Pełny tekst:

PDF


Partnerzy platformy czasopism