Mitologizacja i mistyfikacja. Twórczość Tadeusza Konwickiego wobec romantycznego powrotu do „kraju lat dziecinnych"

Agnieszka Czajkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/12462

Abstrakt


---

Słowa kluczowe


Tadeusz Konwicki; mitologizacja; mistyfikacja

Pełny tekst:

PDF


Partnerzy platformy czasopism