Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 9 (2017) W stronę origines de la Pologne contemporaine – poszukiwania metodologiczne Stefana Kieniewicza w latach 1946–1948 Abstrakt  PDF
Marcin Wolniewicz
 
No 8 (2016) Kilka uwag o historii wizualnej Abstrakt  PDF
Dorota Skotarczak
 
No 12 (2020) Kariery naukowe historyczek samodzielnych pracownic nauki w latach 1945–1989 Abstrakt  PDF
Jolanta Kolbuszewska
 
No 10 (2018) Jerzy Jedlicki jako historyk XIX stulecia Abstrakt  PDF
Adam Kożuchowski
 
No 9 (2017) Dzieje zatrzymane. Wstęp do analizy wizji historii Polski po 1944 roku w podręcznikach ekonomii politycznej socjalizmu od lat 50. do 80. XX wieku na przykładzie problematyki bodźców Abstrakt  PDF
Tomasz Ochinowski
 
No 9 (2017) Polska międzywojenna w pracach Franciszka Ryszki z lat 1950–1996 Abstrakt  PDF
Wojciech Kapica
 
No 9 (2017) Miejsce hipotezy podboju w milenijnym kanonie powstania państwa polskiego Abstrakt  PDF
Andrzej Wierzbicki
 
No 8 (2016) Granie w historię Abstrakt  PDF
Marek Woźniak
 
No 8 (2016) Zamach stanu czy rewolucja społeczna? Październik 1917 w historiografii przełomu XX i XXI wieku – wybrane publikacje i problemy Abstrakt  PDF
Alicja Kulecka
 
No 8 (2016) Między endo- a egzogenezą państwa polskiego. Polemiki historyków polskich z historiografią niemiecką w czasach II Rzeczypospolitej Abstrakt  PDF
Andrzej Wierzbicki
 
No 12 (2020) Kreacja bohaterów historycznych jako istotny element interpretacji dziejów narodowych w ujęciu historyków XIX i początku XX wieku. Studium przypadku Waleriana Kalinki i Adama Skałkowskiego Abstrakt  PDF
Violetta Julkowska
 
No 8 (2016) Niemieckie inspiracje w historiografii polskiej przełomu XIX i XX wieku (na przykładzie Wacława Sobieskiego i Szymona Askenazego) Abstrakt  PDF
Jolanta Kolbuszewska
 
No 10 (2018) „Katedra” i „kazalnica”: poszukiwanie antropologicznego wymiaru pesymizmu krakowskiej szkoły historycznej (na przykładzie Waleriana Kalinki) Abstrakt  PDF
Norbert Morawiec
 
1 - 13 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism