Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 10 (2018) Biblijne podłoże motywu ślepoty i odzyskania wzroku przez Mieszka jako metafory chrztu księcia i Polski w Kronice Anonima zwanego Gallem Abstrakt   PDF
Marek Parchem
 
No 9 (2017) Cierpienia młodego marksisty na Uniwersytecie Jagiellońskim (1950). Tadeusza Mariana Nowaka listy do władz Polski Ludowej Szczegóły   PDF
Tadeusz Paweł Rutkowski
 
No 9 (2017) Dwa spojrzenia na historię Polski. Polemika demokratów lwowskich Henryka Schmitta i Ludwika Wolskiego z przedstawicielem krakowskiej „nowej szkoły historycznej” Józefem Szujskim w latach 70. XIX wieku Abstrakt   PDF
Anna Wardzińska
 
No 9 (2017) Dzieje zatrzymane. Wstęp do analizy wizji historii Polski po 1944 roku w podręcznikach ekonomii politycznej socjalizmu od lat 50. do 80. XX wieku na przykładzie problematyki bodźców Abstrakt   PDF
Tomasz Ochinowski
 
No 10 (2018) Gall, Kosmas, Nestor: ustanawianie tradycji o początkach państwa i jego chrystianizacji Abstrakt   PDF
Marek Cetwiński
 
No 8 (2016) Granie w historię Abstrakt   PDF
Marek Woźniak
 
No 8 (2016) Historiografia ukraińska i postmodernizm: retrospektywy i perspektywy Abstrakt   PDF
Leonid Zaszkilniak
 
No 8 (2016) Historycy polscy na emigracji wobec koncepcji Europy Środkowo-Wschodniej po 1945 roku Abstrakt   PDF
Rafał Stobiecki
 
No 10 (2018) Jerzy Jedlicki jako historyk XIX stulecia Abstrakt   PDF
Adam Kożuchowski
 
No 8 (2016) Kilka uwag o historii wizualnej Abstrakt   PDF
Dorota Skotarczak
 
No 8 (2016) Kilka uzupełnień na marginesie wydania Historyki Władysława Konopczyńskiego Szczegóły   PDF
Piotr Biliński
 
No 10 (2018) Korespondencja Feliksa Konecznego z Teofilem Emilem Modelskim w latach 1927–1931 Szczegóły   PDF
Piotr Biliński, Paweł Sierżęga
 
No 8 (2016) Kwestie metodologiczne na łamach „Kwartalnika Historycznego” (do 1939 r.) Abstrakt   PDF
Lidija Łazurko
 
No 8 (2016) Między endo- a egzogenezą państwa polskiego. Polemiki historyków polskich z historiografią niemiecką w czasach II Rzeczypospolitej Abstrakt   PDF
Andrzej Wierzbicki
 
No 9 (2017) Między ideą jagiellońską a Międzymorzem. Ewolucja kwestii ukraińskiej w poglądach politycznych Oskara Haleckiego (1891–1973) Abstrakt   PDF
Oleksandr Avramchuk
 
No 9 (2017) Miejsce hipotezy podboju w milenijnym kanonie powstania państwa polskiego Abstrakt   PDF
Andrzej Wierzbicki
 
No 8 (2016) Niemiecka medycyna niematerialistyczna 1797–1848 w świetle historiografii z lat 1811–2014 Abstrakt   PDF
Bożena Płonka-Syroka
 
No 8 (2016) Niemieckie inspiracje w historiografii polskiej przełomu XIX i XX wieku (na przykładzie Wacława Sobieskiego i Szymona Askenazego) Abstrakt   PDF
Jolanta Kolbuszewska
 
No 8 (2016) Od „burżuazyjnego nacjonalisty” do „faszysty”: marksistowska recepcja twórczości Mychajła Hruszewskiego w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku Abstrakt   PDF
Witalij Telwak
 
No 10 (2018) Odrodzenie idei Polski jako „przedmurza” cywilizacji Zachodu w II Rzeczypospolitej. Opinie własne i cudzoziemskie Abstrakt   PDF
Marek Kornat
 
No 9 (2017) Polska międzywojenna w pracach Franciszka Ryszki z lat 1950–1996 Abstrakt   PDF
Wojciech Kapica
 
No 8 (2016) Recenzje Szczegóły   PDF
Tomasz Ochinowski
 
No 9 (2017) Recenzje Szczegóły   PDF
Zbigniew Romek
 
No 10 (2018) Recenzje Szczegóły   PDF
Jola Rudzińska
 
No 9 (2017) Rekomendacje „Klio” Szczegóły   PDF
Zbigniew Romek
 
1 - 25 z 36 elementów 1 2 > >> 


Partnerzy platformy czasopism