Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 10 (2018) Biblijne podłoże motywu ślepoty i odzyskania wzroku przez Mieszka jako metafory chrztu księcia i Polski w Kronice Anonima zwanego Gallem Abstrakt   PDF
Marek Parchem
 
No 9 (2017) Cierpienia młodego marksisty na Uniwersytecie Jagiellońskim (1950). Tadeusza Mariana Nowaka listy do władz Polski Ludowej Szczegóły   PDF
Tadeusz Paweł Rutkowski
 
No 9 (2017) Dwa spojrzenia na historię Polski. Polemika demokratów lwowskich Henryka Schmitta i Ludwika Wolskiego z przedstawicielem krakowskiej „nowej szkoły historycznej” Józefem Szujskim w latach 70. XIX wieku Abstrakt   PDF
Anna Wardzińska
 
No 11 (2019) Dzieje najnowsze: opinie historyków polskich w czasach II Rzeczypospolitej Abstrakt   PDF
Lidia Michalska-Bracha
 
No 9 (2017) Dzieje zatrzymane. Wstęp do analizy wizji historii Polski po 1944 roku w podręcznikach ekonomii politycznej socjalizmu od lat 50. do 80. XX wieku na przykładzie problematyki bodźców Abstrakt   PDF
Tomasz Ochinowski
 
No 10 (2018) Gall, Kosmas, Nestor: ustanawianie tradycji o początkach państwa i jego chrystianizacji Abstrakt   PDF
Marek Cetwiński
 
No 8 (2016) Granie w historię Abstrakt   PDF
Marek Woźniak
 
No 11 (2019) Historia historiografii na XX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, Lublin, 18–20 września 2019 r. Szczegóły   PDF
Marcin Wolniewicz
 
No 8 (2016) Historiografia ukraińska i postmodernizm: retrospektywy i perspektywy Abstrakt   PDF
Leonid Zaszkilniak
 
No 8 (2016) Historycy polscy na emigracji wobec koncepcji Europy Środkowo-Wschodniej po 1945 roku Abstrakt   PDF
Rafał Stobiecki
 
No 12 (2020) Ideologiczno-metodologiczne meandry Rozważań o wojnie domowej Pawła Jasienicy. Uwagi o dziele i jego recepcji Abstrakt   PDF
Artur Mękarski
 
No 10 (2018) Jerzy Jedlicki jako historyk XIX stulecia Abstrakt   PDF
Adam Kożuchowski
 
No 12 (2020) Józefa Kazimierza Plebańskiego krytyka tzw. krakowskiej szkoły historycznej Abstrakt   PDF
Rafał Swakoń
 
No 12 (2020) Kariery naukowe historyczek samodzielnych pracownic nauki w latach 1945–1989 Abstrakt   PDF
Jolanta Kolbuszewska
 
No 11 (2019) Karol Adamiecki and the Historiographical Paradox of the Origin of Management Abstrakt   PDF (English)
Tomasz Ochinowski
 
No 8 (2016) Kilka uwag o historii wizualnej Abstrakt   PDF
Dorota Skotarczak
 
No 8 (2016) Kilka uzupełnień na marginesie wydania Historyki Władysława Konopczyńskiego Szczegóły   PDF
Piotr Biliński
 
No 12 (2020) Konfederacja barska w myśli historycznej szkoły krakowskiej: Michał Bobrzyński i Anatol Lewicki Abstrakt   PDF
Jerzy Maternicki
 
No 10 (2018) Korespondencja Feliksa Konecznego z Teofilem Emilem Modelskim w latach 1927–1931 Szczegóły   PDF
Piotr Biliński, Paweł Sierżęga
 
No 12 (2020) Kreacja bohaterów historycznych jako istotny element interpretacji dziejów narodowych w ujęciu historyków XIX i początku XX wieku. Studium przypadku Waleriana Kalinki i Adama Skałkowskiego Abstrakt   PDF
Violetta Julkowska
 
No 8 (2016) Kwestie metodologiczne na łamach „Kwartalnika Historycznego” (do 1939 r.) Abstrakt   PDF
Lidija Łazurko
 
No 12 (2020) Le noble, le serf et le révizor: Daniel Beauvois w Bibliotece „Kultury” Abstrakt   PDF
Anna Brzezińska
 
No 8 (2016) Między endo- a egzogenezą państwa polskiego. Polemiki historyków polskich z historiografią niemiecką w czasach II Rzeczypospolitej Abstrakt   PDF
Andrzej Wierzbicki
 
No 12 (2020) Między Hilferuf a Lug i Trug – spór o interpretację początków państwa krzyżackiego w Prusach w historiografii XIX i pierwszej połowy XX wieku Abstrakt   PDF
Maciej Dorna
 
No 9 (2017) Między ideą jagiellońską a Międzymorzem. Ewolucja kwestii ukraińskiej w poglądach politycznych Oskara Haleckiego (1891–1973) Abstrakt   PDF
Oleksandr Avramchuk
 
1 - 25 z 54 elementów 1 2 3 > >> 


Partnerzy platformy czasopism