Wczasy w mieście, czyli przyczynek do historiograficznych „przyczynków” Szymona Askenazego

Andrzej Wierzbicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KlioPL.2019.02

Abstrakt


Artykuł jest próbą wykazania, że myśl historyczna wybitnego przedstawiciela nurtu neoromantyczno-niepodległościowego w historiografii polskiej końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX w., Szymona Askenazego, najwyrazistszy charakter odnajdowała nie w jego dużych dziełach historycznych czy dokonaniach edytorskich, lecz w historiograficznych formach mniejszych, które określał on, bodaj jako jedyny z ówczesnych dziejopisów, mianem „wczasów historycznych”. Co więcej, nierzadko to właśnie w owych „odpoczynkowych” formach pisania historii odnaleźć można najciekawsze wątki konstytuujące jego „całościowe” ujęcie dziejów politycznych Polski i Europy w XVIII i XIX w.

Słowa kluczowe


historiografia polska; Szymon Askenazy; Polska a Europa; rozbiory Polski; zbrojny czyn niepodległościowy; geneza II Rzeczypospolitej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

S. Askenazy, Dwa stulecia XVIII i XIX. Badania i przyczynki, t. 1–2, Warszawa–Kraków 1901–1910

S. Askenazy, Nowe wczasy, Warszawa 1910

S. Askenazy, Studia historyczno-krytyczne, wyd. 2 przejrz. i popr., Kraków 1897

S. Askenazy, Wczasy historyczne, Warszawa 1902

S. Askenazy, Wczasy historyczne, t. 2, Warszawa 1904

Opracowania

P. Biliński, Wacław Tokarz 1873–1937. Historyk walk o niepodległość, Kraków 2018

J. Dutkiewicz, Szymon Askenazy i jego szkoła, Warszawa 1958

A.F. Grabski, Dzieje historiografii, wprow. R. Stobiecki, Poznań 2003

A.F. Grabski, Spór o prawa dziejowe. Kontrowersje wokół Henry’ego Thomasa Buckle’a w Polsce w dobie pozytywizmu, Lublin 2002

M. Hoszowska, Szymon Askenazy i jego korespondencja z Ludwikiem Finklem, Rzeszów 2013

E. Kipa, Prawda o Askenazym, w: tenże, Studia i szkice historyczne, Wrocław 1959, s. 183–197

J. Kolbuszewska, Tadeusz Korzon (1839–1918). Między codziennością, nauką a służbą narodowi, Łódź 2011

M. Kukiel, Szymon Askenazy (24 grudnia 1867–22 czerwca 1935), „Przegląd Współczesny” 1935, s. 312–332 (odb.: Kraków 1935)

J. Maternicki, Historyk i historia. Szymon Askenazy (1865–1935), w: tenże, Historia i życie narodu. Poglądy i postawy historyków polskich XIX i XX w., Rzeszów 2009, s. 375–403

J. Maternicki, Szymon Askenazy (1865–1935), w: Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, red. J. Maternicki, współpr. L. Zaszkilniak, Rzeszów 2007, s. 323–341

J. Maternicki, Złote lata historiografii polskiej we Lwowie, Rzeszów 2015

A. Wierzbicki, Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2009

A. Wierzbicki, Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX wieku, wyd. 2 rozsz., Warszawa 2010

J. Willaume, Epoka nowożytna w dziejopisarstwie polskim i powszechnym, Lublin 1979

J. Willaume, Szymon Askenazy historyk dwu stuleci, w: Księga pamiątkowa dziesięciolecia Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 1955, s. 229–250

A. Zahorski, Szymon Askenazy i jego dzieło, w: S. Askenazy, Książę Józef Poniatowski 1763–1813), Warszawa 1974, s. 5–34


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism