The last will and testament of Józef Haller

Robert Litwiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2020.045

Abstrakt


Józef Haller’s family had great military and philanthropic traditions. This kind of attitude was characteristic of the General himself, too. The below presented source edition is the General’s last will, prepared as an official notarial act, signed on 11 March, 1926 in Zakopane. It is a private testament, considering the instructions concerning the General’s estate and provision for his closest family members – his wife, Anna, and son Eryk.

 

 

The paper was originally published as Testament generała Józefa Hallera, “Klio” 2016, vol. 36 (1), pp. 127–138, DOI: 10.12775/KLIO.2016.007.


Słowa kluczowe


General Józef Haller; last will and testament; source edition

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


„Dzieje Najnowsze” 1982, nr 1–4, s. 139–175; W kręgu Józefa Hallera, Warszawa 2010.

Aksamitek S. , Generał Józef Haller. Zarys biografii politycznej, Katowice 1989, ss. 275; M. Orłowski, Generał Józef Haller 1873–1960, Kraków 2007.

Haller J., Pamiętniki z wyborem dokumentów i zdjęć, Londyn 1964 (wyd. I), ss. 435; Łomianki 2014 .

Haller J., Pamiętniki z wyborem dokumentów i zdjęć, Łomianki 2014.

http://www2.wladyslawowo.pl/wla/356/

Ligocki E., O Józefie Hallerze, Życie i czyny na tle współczesności dziejowej, Warszawa 1923.

Modelski I., Józef Haller w walce o Polskę niepodległą i zjednoczoną, Toruń 1936.

Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. 2, red. M. Smogorzewska, Warszawa 2000.

Stawecki P. , Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918–1939, Warszawa 1994.


Partnerzy platformy czasopism